Obec Myslív

Obec Myslív

Obec Myslív

Malebná obec na pomezí jihočeského kraje, která pod sebou sdružuje
obce Myslív, Milčice a Loužnou

Obec Myslív

Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Myslív.

Návrh rozpočtu 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Horažďovicko na 2023-2024

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Horažďovicko
Minimální doba zveřejnění od 16.12.2021 do 09.12.2021.

Návrh rozpočtu obce Myslív na rok 2022

Návrh rozpočtu obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 15.12.2021 do 31.12.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17.12.2021

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 17.12.2021 od 18:00 hodin v hostinci U Muklů
Minimální doba zveřejnění od 07.12.2021 do 17.12.2021.

Protokoly o zkoušce pitné a odpadní vody ze dne 29.9.2021

Protokoly o zkoušce pitné a odpadní vody č. 2564/1, 2562/21, 2563/21, 2561/21, 1608/21, 2559/21, 2558/21 a 2560/21
Minimální doba zveřejnění od 24.11.2021 do 10.12.2021.

Výsledky voleb v obci Myslív do PS Parlamentu ČR konaných 8.10. a 9.10.2021

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných 8.10. a 9.10.2021 - obec Myslív
Minimální doba zveřejnění od 20.10.2021 do 05.11.2021.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3937/21

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Minimální doba zveřejnění od 13.10.2021 do 29.10.2021.

Oznámení o zahájení správního řízení č.j.: DOP/16782/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Oznámení o zahájení správního řízení spis.zn.: MÚ/DOP/6139/21
Minimální doba zveřejnění od 21.09.2021 do 07.10.2021.

Veřejná vyhláška od MPO č.j.: MPO 337175/20/41600/01000

Veřejná vyhláška od Ministra průmyslu a obchodu
Minimální doba zveřejnění od 15.09.2021 do 01.10.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 8.9.2021

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 8.9.2021 od 18:30 hodin v hostinci V Podsádí
Minimální doba zveřejnění od 01.09.2021 do 09.09.2021.

Oznámení o volbách do PS Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech ve dnech 8. a 9. října 2021

Oznámení o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech ve dnech 8. a 9. října 2021 s určeným místem volebních okrsků
Minimální doba zveřejnění od 24.08.2021 do 09.10.2021.

Veřejná vyhláška č.j.: MH/10578/2021

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Minimální doba zveřejnění od 17.08.2021 do 31.10.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/10578/2021

Městský úřad Horažďovice vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MH/10578/2021-279.3
Minimální doba zveřejnění od 10.08.2021 do 26.08.2021.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív zn.: 189/2021 ze dne 19.7.2021

OÚ Myslív vydává Veřejnou vyhlášku: Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 19.07.2021 do 04.08.2021.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív zn.: 189/2021

OÚ Myslív vydává veřejnou vyhlášku
Minimální doba zveřejnění od 23.06.2021 do 09.07.2021.

Veřejná vyhláška od OU Myslív zn.: 189/2021

OÚMyslív zveřejňuje veřejnou vyhláškou Oznámení o zahájení řízení a Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 09.06.2021 do 25.06.2021.

Veřejná vyhláška od MPO č.j.: MPO 337175/20/229-SÚ MIPOX03CDDAH

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává Veřejnou vyhlášku spis. zn.: MPO 337175/2020
Minimální doba zveřejnění od 07.05.2021 do 22.06.2021.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Myslív na období 2022 - 2024
Minimální doba zveřejnění od 30.04.2021 do 16.05.2021.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko 2020
Minimální doba zveřejnění od 27.04.2021 do 13.05.2021.

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 DSO Horažďovicko

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko
Minimální doba zveřejnění od 27.04.2021 do 13.05.2021.

Protokoly o zkouškách pitné vody v obci Myslív ze dne 25.3.2021

Protokoly o zkouškách vody č. 609/21, 610/21, 614/21, 615/21, 616/21 a 617/21
Minimální doba zveřejnění od 22.04.2021 do 08.05.2021.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 pro obec Myslív
Minimální doba zveřejnění od 19.04.2021 do 05.05.2021.

Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2022-2023

Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2022-2023
Minimální doba zveřejnění od 07.04.2021 do 23.04.2021.

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 pro obec Myslív

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 pro obec Myslív sestavený ke dni 31.12.2021
Minimální doba zveřejnění od 22.03.2021 do 07.04.2021.

Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023

Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2022-2023
Minimální doba zveřejnění od 19.03.2021 do 04.04.2021.

Sčítání lidu v období 27.3. - 11.5.2021

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Minimální doba zveřejnění od 25.02.2021 do 12.05.2021.

Protokoly o zkouškách pitné vody v obci Myslív ze dne 16.12.2020

Protokoly o zkouškách vody č. 3808/20 a 3809/20 včetně faktury
Minimální doba zveřejnění od 21.01.2021 do 06.02.2021.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do PS ČR konaných dne 8. a 9.10.2021

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Minimální doba zveřejnění od 13.01.2021 do 09.10.2021.

Schválený rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2021

Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2021 schválený 41. VH DSO Horažďovicko
Minimální doba zveřejnění od 05.01.2021 do 21.01.2021.

MěÚ Horažďovice vydává Rozhodnutí č.j.: MH/11942/2020

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí vydává Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu: Myslív - splašková kanalizace a ČOV spis.zn.: MH/09991/2020
Minimální doba zveřejnění od 23.12.2020 do 07.01.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18.12.2020

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 18.12.2020 od 18:30 hodin v hostinci U Muklů
Minimální doba zveřejnění od 12.12.2020 do 18.12.2020.

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu obce Myslív na rok 2021
Minimální doba zveřejnění od 08.12.2020 do 24.12.2020.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív ze dne 23.11.2020 - 3

Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 23.11.2020 do 06.12.2020.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív ze dne 23.11.2020 - 2

Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 23.11.2020 do 06.12.2020.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív ze dne 23.11.2020 - 1

Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 23.11.2020 do 06.12.2020.

Protokoly o zkouškách pitné vody v obci Myslív ze dne 24.9.2020

Protokoly o zkouškách vody č. 2834/20, 2835/20, 2836/20 a 201057 V2 včetně faktury
Minimální doba zveřejnění od 30.10.2020 do 15.11.2020.

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 22.10.2020

Pokyn Ministerstva vnitra k postupu při konání sňatečných obřadů
Minimální doba zveřejnění od 26.10.2020 do 11.11.2020.

Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka 3

Obecní úřad Myslív vydává veřejnou vyhlášku - Usnesení o ustanovení opatrovníka 3
Minimální doba zveřejnění od 19.10.2020 do 04.11.2020.

Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka 2

Obecní úřad Myslív vydává veřejnou vyhlášku - Usnesení o ustanovení opatrovníka 2
Minimální doba zveřejnění od 19.10.2020 do 04.11.2020.

Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka 1

Obecní úřad Myslív vydává veřejnou vyhlášku - Usnesení o ustanovení opatrovníka 1
Minimální doba zveřejnění od 19.10.2020 do 04.11.2020.

Protokoly o zkouškách pitné a odpadové vody v obci Myslív ze dne 15.9.2020

Protokoly o zkouškách vody č. 2623/20, 2622/20, 2627/20, 2624/20, 2625/20 a 2626/20 včetně faktury
Minimální doba zveřejnění od 16.10.2020 do 01.11.2020.

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě - protokol č. 200862V2

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě
Minimální doba zveřejnění od 16.10.2020 do 01.11.2020.

Vyhlášená Krizová opatření ze dne 13.10.2020

Vyhlášená Krizová opatření
Minimální doba zveřejnění od 13.10.2020 do 29.10.2020.

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9 č.j.: KHSPL 26674/28/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9, kterým je z důvodu vyhlášení stejných opatření vládou ČR ukončeno nařízení KHS č. 6.
Minimální doba zveřejnění od 12.10.2020 do 28.10.2020.

Platná mimořádná opatření od 8.10.2020

Nouzový stav a platná mimořádná opatření
Minimální doba zveřejnění od 12.10.2020 do 28.10.2020.

MěÚ Horažďovice vydává Koordinované závazné stanovisko č.j.: MH/11350/2020

MěÚ Horažďovice vydává Koordinované závazné stanovisko ve věci: Myslív technická a dopravní infrastruktura spis. zn: MH/08629/2020/OVÚP/Dan
Minimální doba zveřejnění od 01.10.2020 do 17.10.2020.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív ze dne 30.9.2020 - p. Marie Anna Fenclová

Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 30.09.2020 do 16.10.2020.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív ze dne 30.9.2020 - p. Vojtěch Fencl

Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 30.09.2020 do 16.10.2020.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív ze dne 30.9.2020 - p. Martin Boháč

Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 30.09.2020 do 16.10.2020.

Oznámení od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/11863/2020

MěÚ Horažďovice, odbor životního prostředí vydává oznámení k vodním dílům pro stavbu vodního díla: Myslív - splašková kanalizace a ČOV spis. zn.: MH/09991/2020
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2020 do 10.10.2020.

Mimořádná opatření MZDR ČR platná od 24.09.2020 vzhledem ke COVID-19

Přehled Mimořádných opatření platných od 24.09.2020
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2020 do 10.10.2020.

Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice

webdesign: Blovský.cz.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace