Obec Myslív

Obec Myslív

Obec Myslív

Malebná obec na pomezí jihočeského kraje, která pod sebou sdružuje
obce Myslív, Milčice a Loužnou

Obec Myslív

Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Myslív.

Rozhodnutí od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/14660/2019

MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování vydává rozhodnutí o umístění stavby Myslív - splašková kanalizace a ČOV spis. zn.: MH/17705/2018/OVÚP/Pa
Minimální doba zveřejnění od 30.10.2019 do 15.11.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/13136/2019

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu spis. zn.: MH/12179/2019-279.3
Minimální doba zveřejnění od 20.09.2019 do 05.10.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 13.9.2019

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 13.9.2019 v hostinci U Muklů Myslív od 19:00 hodin
Minimální doba zveřejnění od 09.09.2019 do 13.09.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/09062/2019

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spis. zn.: MH/09062/2019-279.6
Minimální doba zveřejnění od 05.07.2019 do 20.07.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21.6.2019

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 21.6.2019 v obecním domě v Loužné od 19:00 hodin.
Minimální doba zveřejnění od 13.06.2019 do 21.06.2019.

Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2018

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko za rok 2018
Minimální doba zveřejnění od 25.05.2019 do 21.06.2019.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Myslív za r. 2018

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec Myslív za rok 2018
Minimální doba zveřejnění od 22.05.2019 do 07.06.2019.

Oznámení o době a místě konání voleb do EP konaných ve dnech 24. a 25.5. 2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
Minimální doba zveřejnění od 09.05.2019 do 25.05.2019.

Oznámení od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/06059/2019

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Myslív - splašková kanalizace a ČOV
Minimální doba zveřejnění od 02.05.2019 do 18.05.2019.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č. j.: 988963/19/2300-11460-401159

Ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Minimální doba zveřejnění od 02.05.2019 do 27.05.2019.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv - ID smlouvy: 8118975

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Minimální doba zveřejnění od 17.04.2019 do 03.05.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 8.3.2019

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 8.3.2019 v klubu hasičů v Milčicích od 18:00 hodin.
Minimální doba zveřejnění od 05.03.2019 do 08.03.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/44/2019 - Vět

MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí zveřejňuje Oznámení o projednání návrhu územního plánu Mileč zn.: MÚ/VŽP/192/17
Minimální doba zveřejnění od 01.02.2019 do 18.02.2019.

Výroční zpráva školy o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018.
Minimální doba zveřejnění od 21.01.2019 do 11.02.2019.

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Myslív na rok 2019
Minimální doba zveřejnění od 28.11.2018 do 14.12.2018.

Informační povinnost správce - 28.11.2018

Informační povinnost správce osobních údajů
Minimální doba zveřejnění od 28.11.2018 do 14.12.2018.

Poškození porostů lýkožroutem smrkovým č.j.: ZN/933/ŽP/19

Informace včetně přílohy od KÚ Plzeňského kraje o nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým spis. zn.: ZN/933/ŽP/19
Minimální doba zveřejnění od 23.11.2018 do 30.04.2019.

Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2019

Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2019 v korunách
Minimální doba zveřejnění od 15.11.2018 do 11.12.2018.

Ustavující veřejné zasedání OZ v Myslívě 2. 11. 2018

Ustavující veřejné zasedání OZ v Myslívě se uskuteční v pátek 2. 11. 2018 od 18:30 hodin v hostinci U Muklů
Minimální doba zveřejnění od 24.10.2018 do 02.11.2018.

Výsledky komunálních voleb v Myslívě r. 2018

Výsledky komunálních voleb v Myslívě
Minimální doba zveřejnění od 23.10.2018 do 08.11.2018.

Záměr obce Myslív - prodej a koupě pozemků říjen 2018

Obec Myslív oznamuje veřejným vyhlášením záměr - prodej a koupě pozemků
Minimální doba zveřejnění od 10.10.2018 do 02.11.2018.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív č. 4 - zn.: 197/2018

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2018 do 10.10.2018.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív č. 3 - zn.: 197/2018

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2018 do 10.10.2018.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív č. 2 - zn.: 197/2018

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2018 do 10.10.2018.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív č. 1 - zn.: 197/2018

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2018 do 10.10.2018.

Stanovení počtu volebních okrsků pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Stanovení počtu volebních okrsků pro volby ve dnech 5. a 6. října 2018
Minimální doba zveřejnění od 21.08.2018 do 06.10.2018.

Informace o počtu členů zastupitelstva obce pro volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Informace o počtu členů zastupitelstva obce pro nastávající volební období a potřebného počtu podpisů na petice pro volby do zastupitelstva Obce Myslív konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Minimální doba zveřejnění od 12.07.2018 do 06.10.2018.

Záměr obce Myslív - prodej a koupě pozemků červen 2018

Obec Myslív oznamuje veřejným vyhlášením záměr - prodej a koupě pozemků
Minimální doba zveřejnění od 13.06.2018 do 29.06.2018.

Veřejné zasedání OZ Myslív a Kovčín 21. 6. 2018

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se od 18.30 koná v klubu SDH v Milčicích veřejné zasedání OZ Myslív a Kovčín. Proběhne společné projednávání projektu ČOV v Milčicích a v Kovčíně, přítomni budou zhotovitelé návrhu projektu z VaK servis Klatovy
Minimální doba zveřejnění od 13.06.2018 do 21.06.2018.

Návrh závěrečného účtu DSO 2017

Návrh závěrečného účtu Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko za rok 2017
Minimální doba zveřejnění od 30.05.2018 do 14.06.2018.

Protokol o zkoušce pitné vody 19. 4. 2018

Protokol o zkoušce pitné vody v obci Myslív ke dni 19. 4. 2018
Minimální doba zveřejnění od 20.04.2018 do 06.05.2018.

Protokol o zkoušce odpadních vod 13. 4. 2018

Protokol o zkoušce odpadních vod obce Myslív ke dni 13. 4. 2018
Minimální doba zveřejnění od 20.04.2018 do 06.05.2018.

Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu zn.: SPU 164918/2018/Gab

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj zveřejňuje Oznámení o zamýšleném převodu pozemků dle §20 zákona č. 503/2012 Sb
Minimální doba zveřejnění od 19.04.2018 do 18.07.2018.

Oznámení od SPÚ o zamýšleném převodu parcely č. 1905

V souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů SPÚ oznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků
Minimální doba zveřejnění od 19.04.2018 do 18.07.2018.

Oznámení od SPÚ o zamýšleném převodu parcely č. 1261

V souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů SPÚ oznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků
Minimální doba zveřejnění od 19.04.2018 do 18.07.2018.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/907/2018 – Bo

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Rozhodnutí sp. zn.: MÚ/DOP/543/18
Minimální doba zveřejnění od 19.03.2018 do 04.04.2018.

Žádost o zveřejnnění projektu Nové pracovní příležitosti - Veřejně prospěšné práce

Žádost o zveřejnnění projektu Nové pracovní příležitosti - Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059
Minimální doba zveřejnění od 07.02.2018 do 23.02.2018.

Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Minimální doba zveřejnění od 07.02.2018 do 07.05.2018.

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky od KÚ Plzeňského kraje č. j.: PK-RR/662/18

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky – Aktualizace č. 4 ZÚR PK
Minimální doba zveřejnění od 07.02.2018 do 23.02.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 662 / 18

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Minimální doba zveřejnění od 07.02.2018 do 25.03.2018.

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Myslív na rok 2018
Minimální doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Myslív na roky 2019 - 2021 dle paragrafů
Minimální doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

Návrh rozpočtu na rok 2018 dle paragrafů

Návrh rozpočtu obce Myslív na rok 2018 dle paragrafů
Minimální doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

Dražební vyhláška č.j.: 106 EX 658/05-233

Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku - elektronická dražba
Minimální doba zveřejnění od 18.09.2017 do 26.09.2017.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č. j.: 55197/2017-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
Minimální doba zveřejnění od 18.09.2017 do 04.10.2017.

Návrh opatření obecné povahy od MZ č. j.: 55616/2017-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Návrh opatření obecné povahy
sp. zn.: ST15092/2012-16212
Minimální doba zveřejnění od 18.09.2017 do 04.10.2017.

Oznámení o zamýšleném převodu uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí - 2017

Státní pozemkový úřad zveřejňuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu
Minimální doba zveřejnění od 20.07.2017 do 20.10.2017.

Oznámení o zamýšleném převodu 2017

V souladu s ustanovením § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů Státní pozemkový úřad zveřejňuje Oznámení o zamýšleném převodu
Minimální doba zveřejnění od 20.07.2017 do 20.10.2017.

Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu od SPÚ - 2017

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vydává Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu na úřední desce obecního úřadu
zn.: SPU 283254/2017/504100/Fi
Minimální doba zveřejnění od 20.07.2017 do 20.10.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č. j.: MH / 09402 / 2017

MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku
sp. zn.: MH / 09962 / 2015 / 28 / OVÚP / Da
Minimální doba zveřejnění od 20.07.2017 do 04.09.2017.

Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice

webdesign: Blovský.cz.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace