Obec Myslív

Obec Myslív

Obec Myslív

Malebná obec na pomezí jihočeského kraje, která pod sebou sdružuje
obce Myslív, Milčice a Loužnou

Obec Myslív

Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Myslív.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Myslív za rok 2016

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec Myslív za rok 2016
Minimální doba zveřejnění od 27.05.2017 do 12.06.2017.

Návrh závěrečného účtu ÚSC DSO Horažďovicko 2016

Návrh závěrečného účtu ÚSC DSO Horažďovicko za rok 2016
Minimální doba zveřejnění od 17.05.2017 do 02.06.2017.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Horažďovicko 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Horažďovicko za rok 2016
Minimální doba zveřejnění od 17.05.2017 do 02.06.2017.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: RR/1850/17

KÚ Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje vydává VV o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
spis. zn.: ZN/277/RR/16
Minimální doba zveřejnění od 16.05.2017 do 30.06.2017.

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2016

Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 pro obec Myslív sestavený ke dni 31. 12. 2016
Minimální doba zveřejnění od 15.05.2017 do 31.05.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 31. 3. 2017

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 27.03.2017 do 31.03.2017.

Rozpočtový výhled na období 2015 – 2018

Rozpočtový výhled na období 2015 – 2018 pro obec Myslív
Minimální doba zveřejnění od 13.03.2017 do 29.03.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 12. 2016

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 14.12.2016 do 19.12.2016.

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Myslív na rok 2017
Minimální doba zveřejnění od 02.12.2016 do 19.12.2016.

NÁVRH ROZPOČTU DSO HORAŽĎOVICKO 2017

Návrh rozpočtu DSO HORAŽĎOVICKO na rok 2017
Minimální doba zveřejnění od 04.11.2016 do 19.11.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/3034/2016 - Vět

MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Kramolín
zn.: MÚ/VŽP/1061/14
Minimální doba zveřejnění od 19.10.2016 do 24.11.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/3764/2016 - Vět

MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí oznamuje zrušení konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Kramolín
zn.: MÚ/VŽP/1061/14
Minimální doba zveřejnění od 19.10.2016 do 24.11.2016.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 13. 10. 2016

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 11.10.2016 do 13.10.2016.

Informace provozovatelům kotlů od MěÚ Horažďovice č. j.: MH/14920/2016

MěÚ Horažďovice, odbor životního prostředí zveřejňuje informace provozovatelům kotlů na tuhá paliva
Minimální doba zveřejnění od 11.10.2016 do 31.12.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č. j.: MH/14732/2016

MěÚ Horažďovice, odbor dopravy vydává Veřejnou vyhlášku OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
sp. zn.: MH/14732/2016-279.3
Minimální doba zveřejnění od 10.10.2016 do 26.10.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č. j.: MH/06047/2016

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy vydává veřejnou vyhlášku - Rozhodnutí
spis. zn.: MH/06047/2016-279.9
Minimální doba zveřejnění od 10.09.2016 do 26.09.2016.

Usnesení od MěÚ Horažďovice č. j.: MH/10771/2016

MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, vydává Usnesení - zastavení řízení
zn.: MH/04544/2013/OVÚP/Pa
Minimální doba zveřejnění od 10.07.2016 do 25.07.2016.

Oprava části krovu a výměna střešní krytiny

Dokumenty v souvislosti s opravou části krovu a výměnou střešní krytiny
Minimální doba zveřejnění od 15.06.2016 do 30.06.2016.

Územní plán obce Myslív 2016 - odůvodnění územního plánu

Zastupitelstvo obce Myslív vydává Odůvodnění územního plánu obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 09.06.2016 do 25.06.2016.

Územní plán obce Myslív 2016 - textová část

Zastupitelstvo obce Myslív vydává Úzmní plán obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 09.06.2016 do 25.06.2016.

Výkaz zisku a ztráty pro obec Myslív za r. 2015

Výkaz zisku a ztráty pro obec Myslív za rok 2015
Minimální doba zveřejnění od 30.05.2016 do 15.06.2016.

Příloha - obec Myslív r. 2015

Příloha pro obec Myslív na rok 2015
Minimální doba zveřejnění od 30.05.2016 do 15.06.2016.

Rozvaha - obec Myslív r. 2015

Rozvaha pro obec Myslív na rok 2015
Minimální doba zveřejnění od 30.05.2016 do 15.06.2016.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu pro obec Myslív za r. 2015

Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu pro obec Myslív za rok 2015
Minimální doba zveřejnění od 30.05.2016 do 15.06.2016.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Myslív za r. 2015

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Myslív za rok 2015
Minimální doba zveřejnění od 30.05.2016 do 15.06.2016.

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce Myslív za rok 2015 sestavený ke dni 8.3.2016
Minimální doba zveřejnění od 30.05.2016 do 15.06.2016.

Veřejná vyhláška od Zastupitelstva obce Myslív - duben 2016

Zastupitelstvo obce Myslív vydává Veřejnou vyhlášku - oznámení o vydání opatření obecné povahy územního plánu Myslív
Minimální doba zveřejnění od 29.04.2016 do 15.05.2016.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17. 3. 2016

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 10.03.2016 do 17.03.2016.

Usnesení od MěÚ Horažďovice č. j.: MH/03031/2016

MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování vydává Usnesení - Zastavení řízení
spis. zn.: MH/06081/2015/OVÚP/Pa
Minimální doba zveřejnění od 24.02.2016 do 11.03.2016.

Rozhodnutí od KÚ Plzeňského kraje č. j.: RR/2970/15

MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování vydal územní rozhodnutí ze dne 20.05.2015, č.j.: MH/07413/2015, kterým rozhodl o umístění stavby „Revitalizace vodního systému Myslívského potoka“ Myslív
Minimální doba zveřejnění od 04.02.2016 do 20.02.2016.

Seznámení s podklady pro rozhodnutí od KÚ - č. j.: RR/5/16

Seznámení s podklady pro rozhodnutí o umístění stavby
spis. zn.: ZN/356/RR/15
Minimální doba zveřejnění od 05.01.2016 do 20.01.2016.

Návrh rozpočtu 2016

Návrh rozpočtu Obce Myslív na rok 2016
Minimální doba zveřejnění od 07.12.2015 do 22.12.2015.

Oznámení o postupu odvolacího orgánu č.j.: RP/3399/15

Oznámení Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje.
Minimální doba zveřejnění od 18.09.2015 do 03.10.2015.

Oznámení o uložení písemnosti č.j.:MH/12923/2015

Oznámení Městského úřadu Horažďovice.
Minimální doba zveřejnění od 07.09.2015 do 21.09.2015.

Územní rozhodnutí č.j.: MH/07413/2015

Rozhodnutí o umístění stavby.
Minimální doba zveřejnění od 25.05.2015 do 10.06.2015.

Nalezení kapličky v Milčicích a v Loužné 2015

Informace o nalezení věci a žádost o doložení vlastnictví předmětných věcí občany.
Minimální doba zveřejnění od 10.02.2015 do 31.08.2015.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 v roce 2014

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Minimální doba zveřejnění od 21.01.2015 do 22.04.2015.

Oznámení č.j.: MH/00166/2015

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení č.j.: MH/00166/2015
Minimální doba zveřejnění od 14.01.2015 do 06.02.2015.

Návrh rozpočtu 2015

Návrh rozpočtu Obce Myslív na rok 2015
Minimální doba zveřejnění od 11.12.2014 do 26.12.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19.12.2014

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív.
Minimální doba zveřejnění od 11.12.2014 do 19.12.2014.

Pozvánka na jednání DSO Horažďovicko 17. 12. 2014

Pozvánka na jednání valné hromady DSO Horažďovicko, která se koná 17. 12. 2014.
Minimální doba zveřejnění od 27.11.2014 do 18.12.2014.

Návrh rozpočtu DSO HORAŽ´DOVICKO 2015

Návrh rozpočtu DSO HORAŽ´DOVICKO na rok 2015
Minimální doba zveřejnění od 27.11.2014 do 18.12.2014.

Výzva č.j.:MH/17573/2014

Revitalizace vodního systému Myslívského potoka Myslív.
Minimální doba zveřejnění od 20.11.2014 do 05.12.2014.

Veřejná vyhláška č.j.: VŽP/2760/2014 - Vět

Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Kramolín.
Minimální doba zveřejnění od 12.11.2014 do 01.12.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 3.11.2014

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív.
Minimální doba zveřejnění od 28.10.2014 do 03.11.2014.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce 2014

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Myslív konaných 10. a 11.10. 2014
Minimální doba zveřejnění od 11.10.2014 do 30.11.2014.

Usnesení č.j.: MH/14825/2014

Usnesení MěÚ Horažďovice - Odbor výstavby
Minimální doba zveřejnění od 01.10.2014 do 15.10.2014.

Veřejná vyhláška - vydání změny ÚP Kadov

Veřejnáé vyhláška Obce Kadov, kterou OZ Kadov vydalo změnu č. 5 územního plánu obce Kadov
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2014 do 09.10.2014.

Veřejná vyhláška č.j.:MH/14294/2014

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Kovčín.
Minimální doba zveřejnění od 22.09.2014 do 23.10.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva - 26.9.2014

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Myslív, které se koná 26.9.2014 od 19:00 hod. v hostinci U Muklú.
Minimální doba zveřejnění od 19.09.2014 do 26.09.2014.

Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice

webdesign: Blovský.cz.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace