Obec Myslív

Obec Myslív

Obec Myslív

Malebná obec na pomezí jihočeského kraje, která pod sebou sdružuje
obce Myslív, Milčice a Loužnou

Obec Myslív

Úřední deska

Úřední deska obce Myslív.

Schválené rozpočty obce, závěrečné účty, rozpočtová opatření, rozpočtové výhledy a podobné dokumenty jsou trvale zveřejněny v části Rozpočty obce.

Dokumenty zveřejňované dle zákona:

Dražební vyhláška č.j.: 106 EX 658/05-233

Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku - elektronická dražba
Minimální doba zveřejnění od 18.09.2017 do 26.09.2017.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č. j.: 55197/2017-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
Minimální doba zveřejnění od 18.09.2017 do 04.10.2017.

Návrh opatření obecné povahy od MZ č. j.: 55616/2017-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Návrh opatření obecné povahy
sp. zn.: ST15092/2012-16212
Minimální doba zveřejnění od 18.09.2017 do 04.10.2017.

Rozpočtové opatření č. 8 / 2017

Rozpočtové opatření č. 8 / 2017 pro obec Myslív

Oznámení o zamýšleném převodu uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí - 2017

Státní pozemkový úřad zveřejňuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu
Minimální doba zveřejnění od 20.07.2017 do 20.10.2017.

Oznámení o zamýšleném převodu 2017

V souladu s ustanovením § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů Státní pozemkový úřad zveřejňuje Oznámení o zamýšleném převodu
Minimální doba zveřejnění od 20.07.2017 do 20.10.2017.

Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu od SPÚ - 2017

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vydává Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu na úřední desce obecního úřadu
zn.: SPU 283254/2017/504100/Fi
Minimální doba zveřejnění od 20.07.2017 do 20.10.2017.

Informace, pozvánky:

Kalendář akcí roku 2017

Kalendář akcí v obci Myslív na rok 2017

Sociální služby v ORP Horažďovice - stav ke dni 1. 1. 2017

Přehled sociálních služeb působících na území ORP Horažďovice

Poslední usnesení zastupitelstva:

Zápis č. 11-35/2017

veřejného zasedání OZ dne 22.6.2017 v Milčicích

Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice

webdesign: Blovský.cz.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace