Obec Myslív

Obec Myslív

Obec Myslív

Malebná obec na pomezí jihočeského kraje, která pod sebou sdružuje
obce Myslív, Milčice a Loužnou

Obec Myslív

Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Myslív.

Rozhodnutí MPO č.j.: MPO 337175/20/482-SÚ MIPOX03ZXTW8

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává rozhodnutí V432/429 – ZDVOJENÍ VEDENÍ spis.zn.: MPO 337175/2020
Minimální doba zveřejnění od 09.11.2022 do 25.11.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v obci Milčice 11.11.2022

Plánovaná odstávka elektřiny v obci Milčice proběhne dne 11.11.2022 od 7:30 do 11:00 hodin
Minimální doba zveřejnění od 04.11.2022 do 11.11.2022.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18.10.2022

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 18.10.2022 od 18:30 hodin v hostinci U Muklů Myslív
Minimální doba zveřejnění od 18.10.2022 do 18.10.2022.

Komunální volby v obci Myslív konané ve dnech 23. a 24.9.2022

Komunální volby
Minimální doba zveřejnění od 30.09.2022 do 16.10.2022.

Zastupitelstvo obce Myslív po volbách konaných 23. a 24.9.2022

Zastupitelstvo obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 30.09.2022 do 16.10.2022.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 11.8.2022

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 11.8.2022 od 19:00 hodin v hostinci U Muklů Myslív
Minimální doba zveřejnění od 05.08.2022 do 11.08.2022.

Stanovení počtu členů v OVK pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022

Stanovení počtu členů v okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Minimální doba zveřejnění od 27.07.2022 do 24.09.2022.

Schválený Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2021

Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2021
Minimální doba zveřejnění od 23.06.2022 do 09.07.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/08358/2022

MěÚ Horažďovice vydává Veřejnou vyhlášku - Veřejné projednání posouzeného návrhu Změny č. 2 územního plánu Myslív zkráceným postupem spis.zn.: MH/03139/2022/OVÚP/Da
Minimální doba zveřejnění od 15.06.2022 do 01.07.2022.

Oznámení - zahájení řízení o uzavírce č.j.: DOP/7956/2022 - VrL

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Oznámení - zahájení řízení o uzavírce zn.: MÚ/DOP/2974/22
Minimální doba zveřejnění od 15.06.2022 do 01.07.2022.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16.6.2022

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 16.6.2022 od 19:00 hodin v hostinci U Muklů Myslív
Minimální doba zveřejnění od 10.06.2022 do 16.06.2022.

Volby do Zastupitelstev obcí konané 23.9. a 24.9.2022 - přehled termínů a lhůt

Volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Minimální doba zveřejnění od 07.06.2022 do 24.09.2022.

Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2021

Návrh závěrečného účtu a Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2021
Minimální doba zveřejnění od 06.06.2022 do 23.06.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny 26.5.2022

Plánovaná odstávka elektřiny proběhne dne 26.5.2022 od 7:30 do 19:30 hodin
Minimální doba zveřejnění od 11.05.2022 do 26.05.2022.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 837965/22/2300-11420-401159

Zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam čj. 837681/22/2300-11420-401159
Minimální doba zveřejnění od 27.04.2022 do 26.05.2022.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 22.4.2022

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 22.4.2022 od 19:00 hodin v hostinci U Muklů Myslív
Minimální doba zveřejnění od 19.04.2022 do 22.04.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/052957-P

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy, subtyp H5N1
Minimální doba zveřejnění od 19.04.2022 do 05.05.2022.

Oznámení o záměru obce uskutečnit právní jednání, které se týká nemovitého majetku obce

Obec Myslív informuje občany podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích o prodeji bytových jednotek
Minimální doba zveřejnění od 05.04.2022 do 21.04.2022.

Návrh závěrečného účtu obce Myslív za rok 2021

Návrh závěrečného účtu 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2021, Rozvaha 2021, Výkaz zisku a ztráty 2021, Příloha 2021
Minimální doba zveřejnění od 25.03.2022 do 10.04.2022.

Záměr Obce Myslív – koupě pozemků ze dne 12.3.2022

Obec Myslív oznamuje veřejným vyhlášením záměr - Koupi lesního pozemku
Minimální doba zveřejnění od 12.03.2022 do 27.03.2022.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 25.3.2022

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 25.3.2022 od 18:00 hodin v obecním domě v Loužné
Minimální doba zveřejnění od 12.03.2022 do 25.03.2022.

Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2022 a střednědobých výhledů na roky 2023-2024

Oznámení o zveřejnění rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko na rok 2022 a střednědobých výhledů na roky 2023-2024
Minimální doba zveřejnění od 03.02.2022 do 19.02.2022.

Návrh rozpočtu 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Horažďovicko na 2023-2024

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Horažďovicko
Minimální doba zveřejnění od 16.12.2021 do 09.12.2021.

Návrh rozpočtu obce Myslív na rok 2022

Návrh rozpočtu obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 15.12.2021 do 31.12.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17.12.2021

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 17.12.2021 od 18:00 hodin v hostinci U Muklů
Minimální doba zveřejnění od 07.12.2021 do 17.12.2021.

Protokoly o zkoušce pitné a odpadní vody ze dne 29.9.2021

Protokoly o zkoušce pitné a odpadní vody č. 2564/1, 2562/21, 2563/21, 2561/21, 1608/21, 2559/21, 2558/21 a 2560/21
Minimální doba zveřejnění od 24.11.2021 do 10.12.2021.

Výsledky voleb v obci Myslív do PS Parlamentu ČR konaných 8.10. a 9.10.2021

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných 8.10. a 9.10.2021 - obec Myslív
Minimální doba zveřejnění od 20.10.2021 do 05.11.2021.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3937/21

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Minimální doba zveřejnění od 13.10.2021 do 29.10.2021.

Oznámení o zahájení správního řízení č.j.: DOP/16782/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Oznámení o zahájení správního řízení spis.zn.: MÚ/DOP/6139/21
Minimální doba zveřejnění od 21.09.2021 do 07.10.2021.

Veřejná vyhláška od MPO č.j.: MPO 337175/20/41600/01000

Veřejná vyhláška od Ministra průmyslu a obchodu
Minimální doba zveřejnění od 15.09.2021 do 01.10.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 8.9.2021

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 8.9.2021 od 18:30 hodin v hostinci V Podsádí
Minimální doba zveřejnění od 01.09.2021 do 09.09.2021.

Oznámení o volbách do PS Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech ve dnech 8. a 9. října 2021

Oznámení o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech ve dnech 8. a 9. října 2021 s určeným místem volebních okrsků
Minimální doba zveřejnění od 24.08.2021 do 09.10.2021.

Veřejná vyhláška č.j.: MH/10578/2021

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Minimální doba zveřejnění od 17.08.2021 do 31.10.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/10578/2021

Městský úřad Horažďovice vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MH/10578/2021-279.3
Minimální doba zveřejnění od 10.08.2021 do 26.08.2021.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív zn.: 189/2021 ze dne 19.7.2021

OÚ Myslív vydává Veřejnou vyhlášku: Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 19.07.2021 do 04.08.2021.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív zn.: 189/2021

OÚ Myslív vydává veřejnou vyhlášku
Minimální doba zveřejnění od 23.06.2021 do 09.07.2021.

Veřejná vyhláška od OU Myslív zn.: 189/2021

OÚMyslív zveřejňuje veřejnou vyhláškou Oznámení o zahájení řízení a Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 09.06.2021 do 25.06.2021.

Veřejná vyhláška od MPO č.j.: MPO 337175/20/229-SÚ MIPOX03CDDAH

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává Veřejnou vyhlášku spis. zn.: MPO 337175/2020
Minimální doba zveřejnění od 07.05.2021 do 22.06.2021.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Myslív na období 2022 - 2024
Minimální doba zveřejnění od 30.04.2021 do 16.05.2021.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko 2020
Minimální doba zveřejnění od 27.04.2021 do 13.05.2021.

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 DSO Horažďovicko

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko
Minimální doba zveřejnění od 27.04.2021 do 13.05.2021.

Protokoly o zkouškách pitné vody v obci Myslív ze dne 25.3.2021

Protokoly o zkouškách vody č. 609/21, 610/21, 614/21, 615/21, 616/21 a 617/21
Minimální doba zveřejnění od 22.04.2021 do 08.05.2021.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 pro obec Myslív
Minimální doba zveřejnění od 19.04.2021 do 05.05.2021.

Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2022-2023

Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2022-2023
Minimální doba zveřejnění od 07.04.2021 do 23.04.2021.

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 pro obec Myslív

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 pro obec Myslív sestavený ke dni 31.12.2021
Minimální doba zveřejnění od 22.03.2021 do 07.04.2021.

Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023

Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2022-2023
Minimální doba zveřejnění od 19.03.2021 do 04.04.2021.

Sčítání lidu v období 27.3. - 11.5.2021

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Minimální doba zveřejnění od 25.02.2021 do 12.05.2021.

Protokoly o zkouškách pitné vody v obci Myslív ze dne 16.12.2020

Protokoly o zkouškách vody č. 3808/20 a 3809/20 včetně faktury
Minimální doba zveřejnění od 21.01.2021 do 06.02.2021.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do PS ČR konaných dne 8. a 9.10.2021

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Minimální doba zveřejnění od 13.01.2021 do 09.10.2021.

Schválený rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2021

Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2021 schválený 41. VH DSO Horažďovicko
Minimální doba zveřejnění od 05.01.2021 do 21.01.2021.

Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice

webdesign: Blovský.cz.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace