Obec Myslív

Obec Myslív

Obec Myslív

Malebná obec na pomezí jihočeského kraje, která pod sebou sdružuje
obce Myslív, Milčice a Loužnou

Obec Myslív

Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Myslív.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív ze dne 23.11.2020 - 1

Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 23.11.2020 do 06.12.2020.

Protokoly o zkouškách pitné vody v obci Myslív ze dne 24.9.2020

Protokoly o zkouškách vody č. 2834/20, 2835/20, 2836/20 a 201057 V2 včetně faktury
Minimální doba zveřejnění od 30.10.2020 do 15.11.2020.

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 22.10.2020

Pokyn Ministerstva vnitra k postupu při konání sňatečných obřadů
Minimální doba zveřejnění od 26.10.2020 do 11.11.2020.

Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka 3

Obecní úřad Myslív vydává veřejnou vyhlášku - Usnesení o ustanovení opatrovníka 3
Minimální doba zveřejnění od 19.10.2020 do 04.11.2020.

Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka 2

Obecní úřad Myslív vydává veřejnou vyhlášku - Usnesení o ustanovení opatrovníka 2
Minimální doba zveřejnění od 19.10.2020 do 04.11.2020.

Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka 1

Obecní úřad Myslív vydává veřejnou vyhlášku - Usnesení o ustanovení opatrovníka 1
Minimální doba zveřejnění od 19.10.2020 do 04.11.2020.

Protokoly o zkouškách pitné a odpadové vody v obci Myslív ze dne 15.9.2020

Protokoly o zkouškách vody č. 2623/20, 2622/20, 2627/20, 2624/20, 2625/20 a 2626/20 včetně faktury
Minimální doba zveřejnění od 16.10.2020 do 01.11.2020.

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě - protokol č. 200862V2

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě
Minimální doba zveřejnění od 16.10.2020 do 01.11.2020.

Vyhlášená Krizová opatření ze dne 13.10.2020

Vyhlášená Krizová opatření
Minimální doba zveřejnění od 13.10.2020 do 29.10.2020.

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9 č.j.: KHSPL 26674/28/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9, kterým je z důvodu vyhlášení stejných opatření vládou ČR ukončeno nařízení KHS č. 6.
Minimální doba zveřejnění od 12.10.2020 do 28.10.2020.

Platná mimořádná opatření od 8.10.2020

Nouzový stav a platná mimořádná opatření
Minimální doba zveřejnění od 12.10.2020 do 28.10.2020.

MěÚ Horažďovice vydává Koordinované závazné stanovisko č.j.: MH/11350/2020

MěÚ Horažďovice vydává Koordinované závazné stanovisko ve věci: Myslív technická a dopravní infrastruktura spis. zn: MH/08629/2020/OVÚP/Dan
Minimální doba zveřejnění od 01.10.2020 do 17.10.2020.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív ze dne 30.9.2020 - p. Marie Anna Fenclová

Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 30.09.2020 do 16.10.2020.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív ze dne 30.9.2020 - p. Vojtěch Fencl

Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 30.09.2020 do 16.10.2020.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív ze dne 30.9.2020 - p. Martin Boháč

Oznámení o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění od 30.09.2020 do 16.10.2020.

Oznámení od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/11863/2020

MěÚ Horažďovice, odbor životního prostředí vydává oznámení k vodním dílům pro stavbu vodního díla: Myslív - splašková kanalizace a ČOV spis. zn.: MH/09991/2020
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2020 do 10.10.2020.

Mimořádná opatření MZDR ČR platná od 24.09.2020 vzhledem ke COVID-19

Přehled Mimořádných opatření platných od 24.09.2020
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2020 do 10.10.2020.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 25.9.2020

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 25.9.2020 v obecním domě v Loužné od 18:30 hodin
Minimální doba zveřejnění od 21.09.2020 do 25.09.2020.

Mimořádné opatření od MZDR č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN

Mimořádné opatření o nošení roušek platné od 10.9.2020
Minimální doba zveřejnění od 10.09.2020 do 26.09.2020.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023
Minimální doba zveřejnění od 10.09.2020 do 24.09.2020.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022
Minimální doba zveřejnění od 10.09.2020 do 24.09.2020.

Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2021

Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2021
Minimální doba zveřejnění od 10.09.2020 do 24.09.2020.

Oznámení o zahájení správního řízení č.j.: DOP/11259/2020-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Oznámení o zahájení správního řízení sp. zn.: MÚ/DOP/4561/20
Minimální doba zveřejnění od 04.09.2020 do 20.09.2020.

Mimořádná opatření – co aktuálně platí ze dne 1.9.2020

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.
Minimální doba zveřejnění od 01.09.2020 do 17.09.2020.

Stanovení počtu komisí a adres ve voleb. komisi pro volby do Senátu ČR a do zastupitelstev krajů konaných 2. a 3.10.2020

Stanovení počtu komisí a adres ve voleb. komisi pro volby do Senátu ČR a do zastupitelstev krajů konaných 2. a 3.10.2020
Minimální doba zveřejnění od 21.08.2020 do 03.10.2020.

Rozpočtové opatření č. 06/2020

Rozpočtové opatření č. 06/2020 pro obec Myslív

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Minimální doba zveřejnění od 04.08.2020 do 03.10.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/09953/2020

MěÚ Horažďovice vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: MH/09953/2020-279.3
Minimální doba zveřejnění od 03.08.2020 do 19.08.2020.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Minimální doba zveřejnění od 28.07.2020 do 13.08.2020.

Rozpočtové opatření č. 05/2020

Rozpočtové opatření č. 05/2020 pro obec Myslív

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 26.6.2020

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 26.6.2020 v hostinci V Podsádí od 19:00 hodin
Minimální doba zveřejnění od 24.06.2020 do 26.06.2020.

Rozpočtové opatření č. 04/2020

Rozpočtové opatření č. 04/2020 pro obec Myslív

Osvědčení o úspoře emisí pro obec Myslív - 10.6.2020

Osvědčení o úspoře emisí pro obec Myslív s průvodními dopisy
Minimální doba zveřejnění od 10.06.2020 do 26.06.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/07165/2020

MěÚ Horažďovice, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: MH/07165/2020-279.3
Minimální doba zveřejnění od 10.06.2020 do 26.06.2020.

Návrhu závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2019

Návrhu závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2019
Minimální doba zveřejnění od 31.05.2020 do 30.06.2020.

Návrh závěrečného účtu obce Myslív za rok 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 sestaveného ke dni 31.12.2019
Minimální doba zveřejnění od 11.05.2020 do 27.05.2020.

Usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 444

Vláda České republiky vydává Opatření obecné povahy
Minimální doba zveřejnění od 28.04.2020 do 14.05.2020.

Usnesení vlády č. 202 - 204

Usnesení vlády č. 202 - 204
Minimální doba zveřejnění od 28.04.2020 do 14.05.2020.

Usnesení vlády č. 212 a 213

Usnesení vlády č. 212 a 213
Minimální doba zveřejnění od 28.04.2020 do 14.05.2020.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 809720/20/2300-11420-401159

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam čj. 809525/20/2300-11420-401159 je zpřístupněn k nahlédnutí
Minimální doba zveřejnění od 27.04.2020 do 27.05.2020.

Usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452

Nařízení o konání bohoslužeb pro maximálně 15 lidí platí již od 24.4.2020
Minimální doba zveřejnění od 24.04.2020 do 10.05.2020.

Usnesení vlády č. 178 a 179

Usnesení vlády č. 178 a 179
Minimální doba zveřejnění od 22.04.2020 do 08.05.2020.

Usnesení vlády č. 177

Usnesení vlády č. 177
Minimální doba zveřejnění od 22.04.2020 do 08.05.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN

Ministerstvo zdravotnictví vydává Mimořádné opatření
Minimální doba zveřejnění od 22.04.2020 do 08.05.2020.

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb - aktualizováno 22.4.2020

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb
Minimální doba zveřejnění od 22.04.2020 do 08.05.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN

Ministerstvo zdravotnictví vydává Mimořádné opatření
Minimální doba zveřejnění od 22.04.2020 do 08.05.2020.

Veřejná vyhláška Zastupitelstva obce Myslív ze dne 8.4.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy Změny č. 1 územního plánu Myslív (zkrácený postup)
Minimální doba zveřejnění od 08.04.2020 do 24.04.2020.

Usnesení vlády č. 140 - 142

Usnesení vlády č. 140 - 142
Minimální doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Stanovisko MV a MF k rozdávání ochranných roušek - 31.3.2020

Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek občanům obce
Minimální doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Stanovisko MV k požadavkům obcí na poskytnutí údajů - 31.3.2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k požadavkům obcí na poskytnutí údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel
Minimální doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice

webdesign: Blovský.cz.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace