Obec Myslív

Obec Myslív

Obec Myslív

Malebná obec na pomezí jihočeského kraje, která pod sebou sdružuje
obce Myslív, Milčice a Loužnou

Obec Myslív

Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Myslív.

Rozpočtové opatření č. 04/2020

Rozpočtové opatření č. 04/2020 pro obec Myslív

Osvědčení o úspoře emisí pro obec Myslív - 10.6.2020

Osvědčení o úspoře emisí pro obec Myslív s průvodními dopisy
Minimální doba zveřejnění od 10.06.2020 do 26.06.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/07165/2020

MěÚ Horažďovice, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: MH/07165/2020-279.3
Minimální doba zveřejnění od 10.06.2020 do 26.06.2020.

Návrhu závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2019

Návrhu závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2019
Minimální doba zveřejnění od 31.05.2020 do 30.06.2020.

Návrh závěrečného účtu obce Myslív za rok 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 sestaveného ke dni 31.12.2019
Minimální doba zveřejnění od 11.05.2020 do 27.05.2020.

Usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 444

Vláda České republiky vydává Opatření obecné povahy
Minimální doba zveřejnění od 28.04.2020 do 14.05.2020.

Usnesení vlády č. 202 - 204

Usnesení vlády č. 202 - 204
Minimální doba zveřejnění od 28.04.2020 do 14.05.2020.

Usnesení vlády č. 212 a 213

Usnesení vlády č. 212 a 213
Minimální doba zveřejnění od 28.04.2020 do 14.05.2020.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 809720/20/2300-11420-401159

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam čj. 809525/20/2300-11420-401159 je zpřístupněn k nahlédnutí
Minimální doba zveřejnění od 27.04.2020 do 27.05.2020.

Usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452

Nařízení o konání bohoslužeb pro maximálně 15 lidí platí již od 24.4.2020
Minimální doba zveřejnění od 24.04.2020 do 10.05.2020.

Usnesení vlády č. 178 a 179

Usnesení vlády č. 178 a 179
Minimální doba zveřejnění od 22.04.2020 do 08.05.2020.

Usnesení vlády č. 177

Usnesení vlády č. 177
Minimální doba zveřejnění od 22.04.2020 do 08.05.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN

Ministerstvo zdravotnictví vydává Mimořádné opatření
Minimální doba zveřejnění od 22.04.2020 do 08.05.2020.

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb - aktualizováno 22.4.2020

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb
Minimální doba zveřejnění od 22.04.2020 do 08.05.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN

Ministerstvo zdravotnictví vydává Mimořádné opatření
Minimální doba zveřejnění od 22.04.2020 do 08.05.2020.

Veřejná vyhláška Zastupitelstva obce Myslív ze dne 8.4.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy Změny č. 1 územního plánu Myslív (zkrácený postup)
Minimální doba zveřejnění od 08.04.2020 do 24.04.2020.

Usnesení vlády č. 140 - 142

Usnesení vlády č. 140 - 142
Minimální doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Stanovisko MV a MF k rozdávání ochranných roušek - 31.3.2020

Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek občanům obce
Minimální doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Stanovisko MV k požadavkům obcí na poskytnutí údajů - 31.3.2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k požadavkům obcí na poskytnutí údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel
Minimální doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Usnesení vlády č. 129

Usnesení vlády č. 129
Minimální doba zveřejnění od 30.03.2020 do 15.04.2020.

Usnesení vlády č. 130 - 132

Usnesení vlády č. 130 - 132
Minimální doba zveřejnění od 30.03.2020 do 15.04.2020.

Usnesení vlády č. 133 - 137

Usnesení vlády č. 133 - 137
Minimální doba zveřejnění od 30.03.2020 do 15.04.2020.

Zápis ze 4. zasedání Ústředního krizového štábu č.j.: 12096/2020-10/NZ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Zápis ze 4. zasedání Ústředního krizového štábu včetně příloh
Minimální doba zveřejnění od 30.03.2020 do 15.04.2020.

Usnesení vlády č. 75 - 81

Usnesení vlády č. 75 - 81
Minimální doba zveřejnění od 16.03.2020 do 01.04.2020.

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství
Minimální doba zveřejnění od 16.03.2020 do 16.04.2020.

Usnesení vlády č. 83

Nové nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky
Minimální doba zveřejnění od 16.03.2020 do 01.04.2020.

Vláda ČR vydává patření obecné povahy platné od 16.3.2020

OOP včetně usnesení vlády č. 84 - 90
Minimální doba zveřejnění od 16.03.2020 do 01.04.2020.

Ministerstvo vnitra ČR vydává mimořádné opatření č.j.: MV- 48168-2/OAM-2020

Mimořádné opatření a usnesení vlády č. 75 - 82
Minimální doba zveřejnění od 14.03.2020 do 30.03.2020.

Mimořádné opatření č.j.: MV- 46702-1/ODK-2020

Mimořádné opatření
Minimální doba zveřejnění od 13.03.2020 do 29.03.2020.

Informace k vyhlášení nouzového stavu č.j.: MSMT-11703/2020-2

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu
Minimální doba zveřejnění od 13.03.2020 do 29.03.2020.

Mimořádné opatření MZ č.j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN

Zákaz pořádání akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Minimální doba zveřejnění od 11.03.2020 do 27.04.2020.

Protokoly o zkouškách pitné a odpadové vody v obci Myslív ze dne 5.12.2019

Protokoly o zkouškách vody č. 3935/19 a 3936/19 včetně faktury
Minimální doba zveřejnění od 04.03.2020 do 20.03.2020.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 12.2.2020

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 12.2.2020 v knihovně OÚ od 15:00 hodin
Minimální doba zveřejnění od 05.02.2020 do 12.02.2020.

Oznámení od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/01343/2020

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání spis.zn.: MH/14590/2019/OVÚP/Pa
Minimální doba zveřejnění od 29.01.2020 do 20.02.2020.

Návrh rozpočtu obce Myslív na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 12.12.2019 do 28.12.2019.

Protokoly o zkouškách pitné vody v obci Myslív - podzim 2019

Protokoly o zkouškách pitné vody č.: 3401/19, 3030/19, 3032/19, 3033/19, 3029/19, 3028/19, 3026/19 a 3027/19
Minimální doba zveřejnění od 20.11.2019 do 06.12.2019.

Pozvánka na VH DSO Horažďovicko 21.11.2019

Pozvánka na 36. valnou hromadu DSO Horažďovicko
Minimální doba zveřejnění od 14.11.2019 do 21.11.2019.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2022
Minimální doba zveřejnění od 04.11.2019 do 22.11.2019.

Navržený rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2020

Navržený rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2020 v korunách
Minimální doba zveřejnění od 04.11.2019 do 22.11.2019.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2021
Minimální doba zveřejnění od 04.11.2019 do 22.11.2019.

Rozhodnutí od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/14660/2019

MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování vydává rozhodnutí o umístění stavby Myslív - splašková kanalizace a ČOV spis. zn.: MH/17705/2018/OVÚP/Pa
Minimální doba zveřejnění od 30.10.2019 do 15.11.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/13136/2019

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu spis. zn.: MH/12179/2019-279.3
Minimální doba zveřejnění od 20.09.2019 do 05.10.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 13.9.2019

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 13.9.2019 v hostinci U Muklů Myslív od 19:00 hodin
Minimální doba zveřejnění od 09.09.2019 do 13.09.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/09062/2019

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spis. zn.: MH/09062/2019-279.6
Minimální doba zveřejnění od 05.07.2019 do 20.07.2019.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21.6.2019

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 21.6.2019 v obecním domě v Loužné od 19:00 hodin.
Minimální doba zveřejnění od 13.06.2019 do 21.06.2019.

Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2018

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko za rok 2018
Minimální doba zveřejnění od 25.05.2019 do 21.06.2019.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Myslív za r. 2018

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec Myslív za rok 2018
Minimální doba zveřejnění od 22.05.2019 do 07.06.2019.

Oznámení o době a místě konání voleb do EP konaných ve dnech 24. a 25.5. 2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
Minimální doba zveřejnění od 09.05.2019 do 25.05.2019.

Oznámení od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/06059/2019

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Myslív - splašková kanalizace a ČOV
Minimální doba zveřejnění od 02.05.2019 do 18.05.2019.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č. j.: 988963/19/2300-11460-401159

Ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Minimální doba zveřejnění od 02.05.2019 do 27.05.2019.

Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice

webdesign: Blovský.cz.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace