Obec Myslív

Obec Myslív

Obec Myslív

Malebná obec na pomezí jihočeského kraje, která pod sebou sdružuje
obce Myslív, Milčice a Loužnou

Obec Myslív

Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Myslív.

Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2019

Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2019 v korunách
Minimální doba zveřejnění od 15.11.2018 do 11.12.2018.

Ustavující veřejné zasedání OZ v Myslívě 2. 11. 2018

Ustavující veřejné zasedání OZ v Myslívě se uskuteční v pátek 2. 11. 2018 od 18:30 hodin v hostinci U Muklů
Minimální doba zveřejnění od 24.10.2018 do 02.11.2018.

Výsledky komunálních voleb v Myslívě r. 2018

Výsledky komunálních voleb v Myslívě
Minimální doba zveřejnění od 23.10.2018 do 08.11.2018.

Záměr obce Myslív - prodej a koupě pozemků říjen 2018

Obec Myslív oznamuje veřejným vyhlášením záměr - prodej a koupě pozemků
Minimální doba zveřejnění od 10.10.2018 do 02.11.2018.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív č. 4 - zn.: 197/2018

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2018 do 10.10.2018.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív č. 3 - zn.: 197/2018

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2018 do 10.10.2018.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív č. 2 - zn.: 197/2018

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2018 do 10.10.2018.

Veřejná vyhláška od OÚ Myslív č. 1 - zn.: 197/2018

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2018 do 10.10.2018.

Stanovení počtu volebních okrsků pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Stanovení počtu volebních okrsků pro volby ve dnech 5. a 6. října 2018
Minimální doba zveřejnění od 21.08.2018 do 06.10.2018.

Informace o počtu členů zastupitelstva obce pro volby konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Informace o počtu členů zastupitelstva obce pro nastávající volební období a potřebného počtu podpisů na petice pro volby do zastupitelstva Obce Myslív konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Minimální doba zveřejnění od 12.07.2018 do 06.10.2018.

Záměr obce Myslív - prodej a koupě pozemků červen 2018

Obec Myslív oznamuje veřejným vyhlášením záměr - prodej a koupě pozemků
Minimální doba zveřejnění od 13.06.2018 do 29.06.2018.

Veřejné zasedání OZ Myslív a Kovčín 21. 6. 2018

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se od 18.30 koná v klubu SDH v Milčicích veřejné zasedání OZ Myslív a Kovčín. Proběhne společné projednávání projektu ČOV v Milčicích a v Kovčíně, přítomni budou zhotovitelé návrhu projektu z VaK servis Klatovy
Minimální doba zveřejnění od 13.06.2018 do 21.06.2018.

Návrh závěrečného účtu DSO 2017

Návrh závěrečného účtu Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko za rok 2017
Minimální doba zveřejnění od 30.05.2018 do 14.06.2018.

Protokol o zkoušce pitné vody 19. 4. 2018

Protokol o zkoušce pitné vody v obci Myslív ke dni 19. 4. 2018
Minimální doba zveřejnění od 20.04.2018 do 06.05.2018.

Protokol o zkoušce odpadních vod 13. 4. 2018

Protokol o zkoušce odpadních vod obce Myslív ke dni 13. 4. 2018
Minimální doba zveřejnění od 20.04.2018 do 06.05.2018.

Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu zn.: SPU 164918/2018/Gab

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj zveřejňuje Oznámení o zamýšleném převodu pozemků dle §20 zákona č. 503/2012 Sb
Minimální doba zveřejnění od 19.04.2018 do 18.07.2018.

Oznámení od SPÚ o zamýšleném převodu parcely č. 1905

V souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů SPÚ oznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků
Minimální doba zveřejnění od 19.04.2018 do 18.07.2018.

Oznámení od SPÚ o zamýšleném převodu parcely č. 1261

V souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů SPÚ oznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků
Minimální doba zveřejnění od 19.04.2018 do 18.07.2018.

Rozhodnutí od MěÚ Nepomuk č. j.: DOP/907/2018 – Bo

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Rozhodnutí sp. zn.: MÚ/DOP/543/18
Minimální doba zveřejnění od 19.03.2018 do 04.04.2018.

Žádost o zveřejnnění projektu Nové pracovní příležitosti - Veřejně prospěšné práce

Žádost o zveřejnnění projektu Nové pracovní příležitosti - Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059
Minimální doba zveřejnění od 07.02.2018 do 23.02.2018.

Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Minimální doba zveřejnění od 07.02.2018 do 07.05.2018.

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky od KÚ Plzeňského kraje č. j.: PK-RR/662/18

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky – Aktualizace č. 4 ZÚR PK
Minimální doba zveřejnění od 07.02.2018 do 23.02.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 662 / 18

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Minimální doba zveřejnění od 07.02.2018 do 25.03.2018.

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Myslív na rok 2018
Minimální doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Myslív na roky 2019 - 2021 dle paragrafů
Minimální doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

Návrh rozpočtu na rok 2018 dle paragrafů

Návrh rozpočtu obce Myslív na rok 2018 dle paragrafů
Minimální doba zveřejnění od 08.12.2017 do 24.12.2017.

Dražební vyhláška č.j.: 106 EX 658/05-233

Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku - elektronická dražba
Minimální doba zveřejnění od 18.09.2017 do 26.09.2017.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č. j.: 55197/2017-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
Minimální doba zveřejnění od 18.09.2017 do 04.10.2017.

Návrh opatření obecné povahy od MZ č. j.: 55616/2017-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Návrh opatření obecné povahy
sp. zn.: ST15092/2012-16212
Minimální doba zveřejnění od 18.09.2017 do 04.10.2017.

Oznámení o zamýšleném převodu uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí - 2017

Státní pozemkový úřad zveřejňuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu
Minimální doba zveřejnění od 20.07.2017 do 20.10.2017.

Oznámení o zamýšleném převodu 2017

V souladu s ustanovením § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů Státní pozemkový úřad zveřejňuje Oznámení o zamýšleném převodu
Minimální doba zveřejnění od 20.07.2017 do 20.10.2017.

Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu od SPÚ - 2017

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vydává Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu na úřední desce obecního úřadu
zn.: SPU 283254/2017/504100/Fi
Minimální doba zveřejnění od 20.07.2017 do 20.10.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č. j.: MH / 09402 / 2017

MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku
sp. zn.: MH / 09962 / 2015 / 28 / OVÚP / Da
Minimální doba zveřejnění od 20.07.2017 do 04.09.2017.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Myslív za rok 2016

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec Myslív za rok 2016
Minimální doba zveřejnění od 27.05.2017 do 12.06.2017.

Návrh závěrečného účtu ÚSC DSO Horažďovicko 2016

Návrh závěrečného účtu ÚSC DSO Horažďovicko za rok 2016
Minimální doba zveřejnění od 17.05.2017 do 02.06.2017.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Horažďovicko 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Horažďovicko za rok 2016
Minimální doba zveřejnění od 17.05.2017 do 02.06.2017.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: RR/1850/17

KÚ Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje vydává VV o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
spis. zn.: ZN/277/RR/16
Minimální doba zveřejnění od 16.05.2017 do 30.06.2017.

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2016

Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 pro obec Myslív sestavený ke dni 31. 12. 2016
Minimální doba zveřejnění od 15.05.2017 do 31.05.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 31. 3. 2017

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 27.03.2017 do 31.03.2017.

Rozpočtový výhled na období 2015 – 2018

Rozpočtový výhled na období 2015 – 2018 pro obec Myslív
Minimální doba zveřejnění od 13.03.2017 do 29.03.2017.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 12. 2016

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 14.12.2016 do 19.12.2016.

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Myslív na rok 2017
Minimální doba zveřejnění od 02.12.2016 do 19.12.2016.

NÁVRH ROZPOČTU DSO HORAŽĎOVICKO 2017

Návrh rozpočtu DSO HORAŽĎOVICKO na rok 2017
Minimální doba zveřejnění od 04.11.2016 do 19.11.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/3034/2016 - Vět

MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Kramolín
zn.: MÚ/VŽP/1061/14
Minimální doba zveřejnění od 19.10.2016 do 24.11.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/3764/2016 - Vět

MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí oznamuje zrušení konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Kramolín
zn.: MÚ/VŽP/1061/14
Minimální doba zveřejnění od 19.10.2016 do 24.11.2016.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 13. 10. 2016

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív
Minimální doba zveřejnění od 11.10.2016 do 13.10.2016.

Informace provozovatelům kotlů od MěÚ Horažďovice č. j.: MH/14920/2016

MěÚ Horažďovice, odbor životního prostředí zveřejňuje informace provozovatelům kotlů na tuhá paliva
Minimální doba zveřejnění od 11.10.2016 do 31.12.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č. j.: MH/14732/2016

MěÚ Horažďovice, odbor dopravy vydává Veřejnou vyhlášku OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
sp. zn.: MH/14732/2016-279.3
Minimální doba zveřejnění od 10.10.2016 do 26.10.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č. j.: MH/06047/2016

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy vydává veřejnou vyhlášku - Rozhodnutí
spis. zn.: MH/06047/2016-279.9
Minimální doba zveřejnění od 10.09.2016 do 26.09.2016.

Usnesení od MěÚ Horažďovice č. j.: MH/10771/2016

MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, vydává Usnesení - zastavení řízení
zn.: MH/04544/2013/OVÚP/Pa
Minimální doba zveřejnění od 10.07.2016 do 25.07.2016.

Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice

webdesign: Blovský.cz.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace