Obec Myslív

Obec Myslív

Obec Myslív

Malebná obec na pomezí jihočeského kraje, která pod sebou sdružuje
obce Myslív, Milčice a Loužnou

Obec Myslív

Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Myslív.

Rozhodnutí od KÚ Plzeňského kraje č. j.: RR/2970/15

MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování vydal územní rozhodnutí ze dne 20.05.2015, č.j.: MH/07413/2015, kterým rozhodl o umístění stavby „Revitalizace vodního systému Myslívského potoka“ Myslív
Minimální doba zveřejnění od 04.02.2016 do 20.02.2016.

Seznámení s podklady pro rozhodnutí od KÚ - č. j.: RR/5/16

Seznámení s podklady pro rozhodnutí o umístění stavby
spis. zn.: ZN/356/RR/15
Minimální doba zveřejnění od 05.01.2016 do 20.01.2016.

Návrh rozpočtu 2016

Návrh rozpočtu Obce Myslív na rok 2016
Minimální doba zveřejnění od 07.12.2015 do 22.12.2015.

Oznámení o postupu odvolacího orgánu č.j.: RP/3399/15

Oznámení Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje.
Minimální doba zveřejnění od 18.09.2015 do 03.10.2015.

Oznámení o uložení písemnosti č.j.:MH/12923/2015

Oznámení Městského úřadu Horažďovice.
Minimální doba zveřejnění od 07.09.2015 do 21.09.2015.

Územní rozhodnutí č.j.: MH/07413/2015

Rozhodnutí o umístění stavby.
Minimální doba zveřejnění od 25.05.2015 do 10.06.2015.

Nalezení kapličky v Milčicích a v Loužné 2015

Informace o nalezení věci a žádost o doložení vlastnictví předmětných věcí občany.
Minimální doba zveřejnění od 10.02.2015 do 31.08.2015.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 v roce 2014

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Minimální doba zveřejnění od 21.01.2015 do 22.04.2015.

Oznámení č.j.: MH/00166/2015

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení č.j.: MH/00166/2015
Minimální doba zveřejnění od 14.01.2015 do 06.02.2015.

Návrh rozpočtu 2015

Návrh rozpočtu Obce Myslív na rok 2015
Minimální doba zveřejnění od 11.12.2014 do 26.12.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19.12.2014

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív.
Minimální doba zveřejnění od 11.12.2014 do 19.12.2014.

Pozvánka na jednání DSO Horažďovicko 17. 12. 2014

Pozvánka na jednání valné hromady DSO Horažďovicko, která se koná 17. 12. 2014.
Minimální doba zveřejnění od 27.11.2014 do 18.12.2014.

Návrh rozpočtu DSO HORAŽ´DOVICKO 2015

Návrh rozpočtu DSO HORAŽ´DOVICKO na rok 2015
Minimální doba zveřejnění od 27.11.2014 do 18.12.2014.

Výzva č.j.:MH/17573/2014

Revitalizace vodního systému Myslívského potoka Myslív.
Minimální doba zveřejnění od 20.11.2014 do 05.12.2014.

Veřejná vyhláška č.j.: VŽP/2760/2014 - Vět

Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Kramolín.
Minimální doba zveřejnění od 12.11.2014 do 01.12.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 3.11.2014

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív.
Minimální doba zveřejnění od 28.10.2014 do 03.11.2014.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce 2014

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Myslív konaných 10. a 11.10. 2014
Minimální doba zveřejnění od 11.10.2014 do 30.11.2014.

Usnesení č.j.: MH/14825/2014

Usnesení MěÚ Horažďovice - Odbor výstavby
Minimální doba zveřejnění od 01.10.2014 do 15.10.2014.

Veřejná vyhláška - vydání změny ÚP Kadov

Veřejnáé vyhláška Obce Kadov, kterou OZ Kadov vydalo změnu č. 5 územního plánu obce Kadov
Minimální doba zveřejnění od 24.09.2014 do 09.10.2014.

Veřejná vyhláška č.j.:MH/14294/2014

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Kovčín.
Minimální doba zveřejnění od 22.09.2014 do 23.10.2014.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva - 26.9.2014

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Myslív, které se koná 26.9.2014 od 19:00 hod. v hostinci U Muklú.
Minimální doba zveřejnění od 19.09.2014 do 26.09.2014.

Veřejná vyhláška č.j.:MH/13515/2014

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Pačejov.
Minimální doba zveřejnění od 07.09.2014 do 08.10.2014.

Dražební vyhláška č.j.: 017 EX 556/08-122

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu.
Minimální doba zveřejnění od 01.09.2014 do 02.10.2014.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva 2014

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev obcí 10. a 11.10.2014
Minimální doba zveřejnění od 23.07.2014 do 11.10.2014.

Počet podpisů - volby 10. a 11.10.2014

Počet podpisů na petice pro volby do Zastupitelstev obcí konaných 10. a 11.10.2014
Minimální doba zveřejnění od 22.07.2014 do 31.08.2014.

Vzory dokumentů - volby 10. a 11.10.2014

Kandidátní listiny, perice a prohlášení kandidáta pro volby do Zastupitelstev obcí konaných 10. a 11.10.2014
Minimální doba zveřejnění od 22.07.2014 do 11.10.2014.

Informace k volbám 10. a 11.10.2014

Informace k volbám do Zastupitelstev obcí konaných 10. a 11.10.2014
Minimální doba zveřejnění od 22.07.2014 do 11.10.2014.

Vyhlášení voleb - volby 10. a 11.10.2014

Vyhlášení voleb do Zastupitelstev obcí konaných 10. a 11.10.2014
Minimální doba zveřejnění od 22.07.2014 do 11.10.2014.

Harmonogram úkolů a lhůt - volby 10. a 11.10.2014

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Zastupitelstev obcí konaných 10. a 11.10.2014
Minimální doba zveřejnění od 22.07.2014 do 11.10.2014.

Oznámení č.j.: MH/09141/2014

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání.
Minimální doba zveřejnění od 13.06.2014 do 30.06.2014.

Závěrečný účet Obec Myslív 2013

Dokument Závěrečný účet Obec Myslív 2013
Minimální doba zveřejnění od 05.06.2014 do 20.06.2014.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 12.6.2014

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív.
Minimální doba zveřejnění od 03.06.2014 do 12.06.2014.

Veřejná vyhláška č.j.:MH/17692/2014/15

Oznámení společného jednání o Návrhu územního plánu Myslív, č.j.:MH/17692/2014/15.
Minimální doba zveřejnění od 15.05.2014 do 14.07.2014.

Veřejná vyhláška č.j.:999573/14/2300-14400-403207

Oznámení Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, č.j.:999573/14/2300-14400-403207.
Minimální doba zveřejnění od 30.04.2014 do 02.06.2014.

Výkaz zisku a ztrát Obec Myslív 2013

Dokument Výkaz zisku a ztrát Obec Myslív 2013
Minimální doba zveřejnění od 28.04.2014 do 13.05.2014.

Výkaz FIN Obec Myslív 2013

Dokument Výkaz FIN Obec Myslív 2013
Minimální doba zveřejnění od 28.04.2014 do 13.05.2014.

Rozvaha Obec Myslív 2013

Dokument rozvaha Obec Myslív 2013
Minimální doba zveřejnění od 28.04.2014 do 13.05.2014.

Příloha Obec Myslív 2013

Dokument příloha Obec Myslív 2013
Minimální doba zveřejnění od 28.04.2014 do 13.05.2014.

Zpráva o výsledku přeskoumání hospodaření Obec Myslív 2013

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přeskoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Myslív 2013
Minimální doba zveřejnění od 23.04.2014 do 08.05.2014.

Oznámení č.j.:MH/05717/2014

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Minimální doba zveřejnění od 10.04.2014 do 25.04.2014.

Závěrečný účet 2013

Závěrečný účet 2013 obce Myslív za rok 2013.
Minimální doba zveřejnění od 31.01.2014 do 15.02.2014.

Výkaz zisku a ztrát 2013

Výkaz zisku a ztrát 2013 obce Myslív za rok 2013.
Minimální doba zveřejnění od 31.01.2014 do 15.02.2014.

Výkaz FIN 2013

Výkaz FIN 2013 obce Myslív za rok 2013.
Minimální doba zveřejnění od 31.01.2014 do 15.02.2014.

Rozvaha 2013

Rozvaha 2013 obce Myslív za rok 2013.
Minimální doba zveřejnění od 31.01.2014 do 15.02.2014.

Příloha 2013

Příloha 2013 obce Myslív za rok 2013.
Minimální doba zveřejnění od 31.01.2014 do 15.02.2014.

Veřejná vyhláška č.j.:RR/3492/2013

Veřejná vyhláška - o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Minimální doba zveřejnění od 19.11.2013 do 18.12.2013.

Veřejná vyhláška č.j.:MH/15018/2013

Veřejná vyhláška - Veřejné opakované projednání upraveného a posouzeného Návrhu územního plánu Nalžovské Hory
Minimální doba zveřejnění od 09.11.2013 do 19.12.2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Myslív 2012

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Myslív 2012
Minimální doba zveřejnění od 30.05.2013 do 15.06.2013.

Závěrečný účet 2012

Závěrečný účet 2012 obce Myslív za rok 2012.
Minimální doba zveřejnění od 31.01.2013 do 15.02.2013.

Výkaz zisku a ztrát 2012

Výkaz zisku a ztrát 2012 obce Myslív za rok 2012.
Minimální doba zveřejnění od 31.01.2013 do 15.02.2013.

Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice

webdesign: Blovský.cz.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace