Obec Myslív

Obec Myslív

Obec Myslív

Malebná obec na pomezí jihočeského kraje, která pod sebou sdružuje
obce Myslív, Milčice a Loužnou

Obec Myslív

Den proti úložišti - 9.4.2022

Pozvánka na akci Den proti úložišti 2022 na Horažďovicku pod Práchní. Společný protest deseti obcí ohrožených hlubinným úložištěm vysoko radioaktivních odpadů.

Nově od roku 2021 se problematika úložiště na Horažďovicku přímo týká území 10 samosprávných celků (9 obcí a 1 město) a lidí z jejich 32 sídel. Což zasáhne cca 10.000 lidí zde trvale bydlících.
Návrh území podzemní části na trvalé ukládání radioaktivních odpadů zasahuje až k řece Otavě.
Trasy dvou štafet začínají na hrázi rybníka Kovčínský (Kvášňovák). Tento rybník má plochu 100 hektarů. Úložiště má mít až 500 hektarů.
Dvě štafety o celkové délce 42 kilometrů běží po obvodu přímo ohroženého území.
Myslíte si, že vybudování takovéhoto důlního díla a do něj trvale umístěný vysoko radioaktivní odpad nijak neovlivní životní prostředí? Jak nám tvrdí MPO a SÚRAO.

Všech 10 dotčených obcí nesouhlasí dlouhodobě se záměrem MPO umístit na jejich správním území hlubinné úložiště. Práva jsou nám upírána a vládní tlak sílí.
Společně pořádají obce dotčené obce hlubinným úložištěm na Horažďovicku, tzv. lokalita Březový potok:

  • Obec Břežany – Mgr. M. Metličková (starostka) - 1 místní část
  • Město Horažďovice – Ing. Michael Forman (starosta) - 8 místních částí
  • Obec Chanovice – P. Klásek (starosta) - 6 místních částí
  • Obec Kovčín – Mgr. E. Dajčová (starostka) - 1 místní část
  • Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta) - 1 místní část
  • Obec Malý Bor – R. Faltys (starosta) - 5 místních částí
  • Obec Maňovice – M. Klozar (starosta) - 1 místní část
  • Obec Olšany – Z. Kříž (starosta) - 1 místní část
  • Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta) - 5 místních částí
  • Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta) - 3 místní části

Děkujeme za Vaši účast, Petr Klásek

Pozvánka na Den proti úložišti

Obce z lokality Březový potok

Den proti úložištiDen proti úložištiDen proti úložištiDen proti úložištiDen proti úložišti

Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice

webdesign: Blovský.cz.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace