Obec Myslív

Obec Myslív

Obec Myslív

Malebná obec na pomezí jihočeského kraje, která pod sebou sdružuje
obce Myslív, Milčice a Loužnou

Obec Myslív

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně románský kostel v centru obce.

Historie

Kostel původně románský (jádro lodi a věže), přestavěn goticky, barokně upraven v 1730. Zjištěny zbytky původních maleb z XV. stol. Obnovena malba v presbytáři, představující gotický oltář se sedmi věžemi, se skutečným výklenkem zvaným sakrárium, tj. místo pro odložení náboženských nádob.

V roce 1893 byly zazděny hlavní chrámové dveře pod věží pro zřízení Božího hrobu. V polovině 14. století byla farnost pod patronátem cisterciáckého kláštera na úpatí Zelené Hory u Nepomuka. Plebánie od r. 1383, matriky vedeny od r. 1649.

Současnost

V roce 1999 byla provedena obnova kostela, oprava fasády a prostranství před kostelem za finanční podpory ve výši 350 tisíc Kč od p. Jana Ševčíka z Myslíva. Zvonařská dílna Dytrych-Tomášek z Brodku u Přerova pak zhotovila dva nové zvony.

Byly vybrány peníze ze sbírky pořádané mezi našimi občany a sponzory. Sešlo se celkem 135 tisíc Kč a zbytek do 185 tisíc Kč doplatil Obecní úřad v Myslívě. Dne 17.3.2001 byly slavnostně vysvěceny zvony sv. Josef a sv. Václav za účasti biskupa Antonína Lišky, duchovního správce vikáře Pátera Františka a dalších 12 farářů.

Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice

webdesign: Blovský.cz.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace