Aktuálně z Bavorska a ze Švédska - 11.11.2020

Aktuálně z Bavorska a ze Švédska

Pěkný den,
níže uvedená zpráva od bavorských sousedů, kteří nechtějí jaderný odpad, říká, že na zemské úrovni vznikne komise, která bude sledovat a kriticky oponovat práci spolkového úřadu BGE. S čím se ale SÚRAO pochlubí, je souhlas obce Östhammar s úložištěm ve Forsmark, o němž její zastupitelé hlasovali 13. října. Odkazy zde: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Swedish-municipality-gives-approval-for-fuel-repos?fbclid=IwAR1nHgIG_BH_9AyipcXKgdkCQ_CnVcbI4Kwb27aHZMCSTF5_OJYgld27oTk
a zde: https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/svedske-obce-souhlasi-vystavbou-hlubinneho-uloziste/

Tak jen připomenu, že ve Švédsku mají obce právo veta a přesto ho nepoužily. Přispěl k tomu fakt, že v Östhammar bydlí hodně lidí zaměstnaných v jaderné elektrárně Forsmark. V článku na www.world-nuclear-news.org, viz výše, je dobře vidět, jak je úložiště těsně vedle atomových reaktorů, přičemž jaderný odpad sem má být dopravován po moři. A na mapě v příloze zase vidíte nejen dost řídce zabydlené území, ale také že vzdálenost mezi budoucím úložištěm a Östhammarem je skoro 20 kilometrů.
Edvard Sequens

Bavorsko provází proces hledání jaderného úložiště vlastní komisí 23.10.2020
Zeit Online https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-10/atommuell-endlagersuche-bayern-kommission
Bavorsko chce proces hledání jaderného úložiště kriticky posuzovat. Dvě třetiny této spolkové země byly totiž v nedávné studii německé Spolkové společnosti pro likvidaci odpadů BGE označeny jako geologicky vhodné pro budoucí stavbu konečného jaderného úložiště.
V Bavorsku má celostátní proces hledání vhodného místa pro konečné uložení vysoce radioaktivních odpadů z tamních jaderných elektráren provázet vlastní bavorská komise. Hlavním úkolem této bavorské komise (Bavorského doprovodného grémia) při procesu hledání jaderného úložiště by mělo být, kriticky se vyjadřovat k procesu hledání úložiště a hájit zájmy bavorských obyvatel, řekl bavorský ministr životního prostředí Thorsten Glauber. V komisi by měli být zastoupeni zástupci oblastních vlád, bavorského ministerstva životního prostředí a bavorského zemského úřadu pro životní prostředí. „Pro nás je bezpečnost našich obyvatel na prvním místě,“ řekl Glauber. Nevhodné regiony se musí z dalšího řízení vyloučit co nejdříve,“ řekl Glauber. Doprovodné bavorské grémium by mělo zahájit svou činnost v následujících týdnech.
Koncem září spolková společnost BGE vydala zprávu, podle které jsou dvě třetiny Bavorska geologicky vhodné pro stavbu konečného úložiště jaderného odpadu. Podle této studie je takto geologicky vhodných 54% celého území Německa. Bývalý solný důl Gorleben v Dolním Sasku, který byl dříve pro stavbu úložiště uvažován, byl zprávou naopak vyhodnocen jako nevhodný.
přeložila Gabriela Reitinger, OIŽP