Czech POINT

Czech POINT na Obecním úřadu Myslív.

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Od 2.ledna 2009 i náš Obecní úřad může na žádost občanů vydávat na počkání ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy a to v kanceláři Obecního úřadu Myslív - evidence obyvatel.

Získat informace můžete z těcho evidencí:
Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstříku trestů

Ověřené výstupy vydávané pracovištěm Czech POINT na Obecním úřadu Myslív

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (ohlášení živnosti,ohlášení údajů nebo jejich změn vedených v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese)
 • Výpis z bodového hodnocení osoby (centrální registr řidičů)
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Ceník:

 • výpis z katastru nemovitostí
  /popl. 100,-Kč 1.strana, další strany 50,-Kč/
 • výpis z obchodního rejstříku
  /popl. 100,-Kč 1.strana, další strany 50,-Kč/
 • výpis z živnostenského rejstříku
  /popl.100,-Kč 1.strana, další strany 50,-Kč/
 • výpis z rejstříku trestů
  /poplatek 50,-Kč/

Jaké doklady musí žadatelé o výpis doložit:
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • Obchodní rejstřík - IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Podrobné informace o CZECHPOINT získáte na internetových stránkách: www.czechpoint.cz