Výstavba ČOV

Dokumenty vztahující se k výstavbě čističky odpadních vod.

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka

Zveřejněno: 04.11.2022

Rekapitulace ceny

Rekapitulace ceny

Zveřejněno: 04.11.2022

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele

Zveřejněno: 04.11.2022

Harmonogram prací výstavby

Harmonogram prací výstavby

Zveřejněno: 04.11.2022

Harmonogram prací výstavby - mapa

Harmonogram prací výstavby - mapa

Zveřejněno: 04.11.2022

Harmonogram prací výstavby - časový harmonogram a finanční plán

Harmonogram prací výstavby - časový harmonogram a finanční plán

Zveřejněno: 04.11.2022

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 41242022

Smlouva o poskytnutí účelové dotace od Krajského úřadu

Zveřejněno: 04.11.2022

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Myslív - splašková kanalizace a ČOV

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace - rozpočet

Zveřejněno: 04.11.2022

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Myslív – splašková kanalizace a ČOV

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Myslív – splašková kanalizace a ČOV

Zveřejněno: 04.11.2022