Vyhlášky a předpisy

Obecně závazné vyhlášky a závazné předpisy obce Myslív.

Obecně závazná vyhláška obce Myslív č. 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Myslív č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zveřejněno: 17.12.2021

Obecně závazná vyhláška obce Myslív č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Myslív č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zveřejněno: 17.12.2021

Informační povinnost správce - 2018

Informační povinnost správce osobních údajů

Zveřejněno: 17.12.2018

Obecně závazná vyhláška Obce Myslív č.16/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zveřejněno: 01.12.2012

Novela č.2 Obecně závazné vyhlášky Obce Myslív č. 10/2001

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Zveřejněno: 15.12.2007

Obecně závazná vyhláška Obce Myslív č.13/2006

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Zveřejněno: 10.4.2006

Obecně závazná vyhláška Obce Myslív č.14/2006

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

Zveřejněno: 10.4.2006

Novela č.1 Obecně závazné vyhlášky Obce Myslív č. 10/2001

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Zveřejněno: 17.12.2004

Obecně závazná vyhláška Obce Myslív č.12/2002

Řád veřejného pohřebiště.

Zveřejněno: 19.12.2002

Obecně závazná vyhláška Obce Myslív č.11/2002

o veřejném pořádku v obci.

Zveřejněno: 26.4.2002

Obecně závazná vyhláška Obce Myslív č.10/2001

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Myslív a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů.

Zveřejněno: 30.11.2001

Obecně závazná vyhláška Obce Myslív č.4/1996

o zákazu pohybu domácího zvířectva na veřejném prostranství.

Zveřejněno: 01.2.1996