Archiv dokumentů

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 27.6.2024

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 27.6.2024 od 18:30 hodin v hostinci V Podsádí v Milčicích

Minimální zveřejnění od 26.6.2024 do 27.6.2024

Rozpočtové opatření č. 04/2024

Rozpočtové opatření č. 04/2024 pro obec Myslív

Minimální zveřejnění od 25.6.2024 do 11.7.2024

Opatření obecné povahy - Program péče o bobra evropského č.j.: PK-ŽP/9706/24

Žádost o vyvěšení opatření obecné povahy č.j.: PK-ŽP/9709/24 a Opatření obecné povahy - Program péče o bobra evropského č.j.: PK-ŽP/9706/24

Minimální zveřejnění od 12.6.2024 do 28.6.2024

Rozpočtové opatření č. 03/2024

Rozpočtové opatření č. 03/2024 pro obec Myslív

Minimální zveřejnění od 20.5.2024 do 05.6.2024

Veřejná vyhláška od FÚ pro Západočeský kraj č.j.: 805119/24/2300-11530-401159

FÚ oznamuje, že ode dne 30.04.2024 do dne 31.05.2024 je na všech územních pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam

Minimální zveřejnění od 29.4.2024 do 01.6.2024

Rozpočtové opatření č. 02/2024

Rozpočtové opatření č. 02/2024 pro obec Myslív

Minimální zveřejnění od 22.4.2024 do 08.5.2024

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 654742/24/2300-11530-401159

FÚ oznamuje, že ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024 je na všech územních pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam

Minimální zveřejnění od 22.4.2024 do 16.5.2024

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu 7.6 - 8.6.2024

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu

Minimální zveřejnění od 11.4.2024 do 08.6.2024

Návrh závěrečného účtu obce Myslív za rok 2023

Návrh závěrečného účtu 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2023, Rozvaha 2023, Výkaz zisku a ztráty 2023, Příloha 2023, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2023

Minimální zveřejnění od 03.4.2024 do 30.6.2024

Doplnění nformace o změnách v koeficientech na dani z nemovitých věcí č.j.: 452210/24/2300-11530-401159

Doplnění informace o změnách v koeficientech na dani z nemovitých věcí od FÚ pro Plzeňský kraj

Minimální zveřejnění od 25.3.2024 do 25.4.2024

Rozhodnutí - povolení uzávěrky provozu č.j.: MH/04669/2024

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy povoluje uzavírku provozu a nařizuje objížďku pro veškerou dopravu

Minimální zveřejnění od 11.3.2024 do 27.3.2024

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/04662/2024

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Minimální zveřejnění od 11.3.2024 do 27.3.2024

Vyjádření k dočasnému zrušení autobusové zastávky Myslív při úplné uzavírce silnice III/1869 v rámci akce Myslív – splašková kanalizace a ČOV č.j.: PK-DSH/3004/24

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství zveřejňuje Vyjádření k dočasnému zrušení autobusové zastávky Myslív při úplné uzavírce silnice III/1869 v rámci akce „Myslív – splašková kanalizace a ČOV“

Minimální zveřejnění od 11.3.2024 do 27.3.2024

Informace o změnách v koeficientech na dani z nemovitých věcí č.j.: 348899/24/2300-11530-401159

Metodické postupy pro vydávání vyhlášek a další praktické rady budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Minimální zveřejnění od 08.3.2024 do 24.3.2024

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 14.3.2024

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 14.3.2024 od 18:30 hodin v hostinci U Muklů

Minimální zveřejnění od 06.3.2024 do 14.3.2024

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 6.3.2024

Záměr prodeje pozemků č. parc. 1628, 1880, 1906/2, 825/23 a koupě pozemku č.parc. 545/15

Minimální zveřejnění od 06.3.2024 do 22.3.2024

Rozpočtové opatření č. 10/2023

Rozpočtové opatření č. 10/2023 pro obec Myslív

Minimální zveřejnění od 28.2.2024 do 15.3.2024

Schválený rozpočet obce Myslív na rok 2024

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

Minimální zveřejnění od 04.1.2024 do 20.1.2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Minimální zveřejnění od 04.1.2024 do 20.1.2024

Vyjádření PČR k přechodné úpravě provozu ze dne 3.1.2024

Vyjádření PČR k přechodné úpravě provozu

Minimální zveřejnění od 03.1.2024 do 19.1.2024

Dio dopravně-inženýrská opatření ze dne 3.1.2024

Dio dopravně-inženýrská opatření ohledně stavby ČOV

Minimální zveřejnění od 03.1.2024 do 19.1.2024