Archiv dokumentů

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů.

Rozhodnutí - povolení uzávěrky provozu č.j.: MH/04669/2024

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy povoluje uzavírku provozu a nařizuje objížďku pro veškerou dopravu

Minimální zveřejnění od 11.3.2024 do 27.3.2024

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/04662/2024

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Minimální zveřejnění od 11.3.2024 do 27.3.2024

Vyjádření k dočasnému zrušení autobusové zastávky Myslív při úplné uzavírce silnice III/1869 v rámci akce Myslív – splašková kanalizace a ČOV č.j.: PK-DSH/3004/24

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství zveřejňuje Vyjádření k dočasnému zrušení autobusové zastávky Myslív při úplné uzavírce silnice III/1869 v rámci akce „Myslív – splašková kanalizace a ČOV“

Minimální zveřejnění od 11.3.2024 do 27.3.2024

Informace o změnách v koeficientech na dani z nemovitých věcí č.j.: 348899/24/2300-11530-401159

Metodické postupy pro vydávání vyhlášek a další praktické rady budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Minimální zveřejnění od 08.3.2024 do 24.3.2024

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 14.3.2024

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 14.3.2024 od 18:30 hodin v hostinci U Muklů

Minimální zveřejnění od 06.3.2024 do 14.3.2024

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 6.3.2024

Záměr prodeje pozemků č. parc. 1628, 1880, 1906/2, 825/23 a koupě pozemku č.parc. 545/15

Minimální zveřejnění od 06.3.2024 do 22.3.2024

Rozpočtové opatření č. 10/2023

Rozpočtové opatření č. 10/2023 pro obec Myslív

Minimální zveřejnění od 28.2.2024 do 15.3.2024

Schválený rozpočet obce Myslív na rok 2024

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

Minimální zveřejnění od 04.1.2024 do 20.1.2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Minimální zveřejnění od 04.1.2024 do 20.1.2024

Vyjádření PČR k přechodné úpravě provozu ze dne 3.1.2024

Vyjádření PČR k přechodné úpravě provozu

Minimální zveřejnění od 03.1.2024 do 19.1.2024

Dio dopravně-inženýrská opatření ze dne 3.1.2024

Dio dopravně-inženýrská opatření ohledně stavby ČOV

Minimální zveřejnění od 03.1.2024 do 19.1.2024

Rozpočtové opatření č. 09/2023

Rozpočtové opatření č. 09/2023 pro obec Myslív

Minimální zveřejnění od 14.12.2023 do 30.12.2023

Návrh rozpočtu DSO 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu DSO na roky 2025 a 2026

Návrh rozpočtu DSO a střednědobého výhledu rozpočtu DSO

Minimální zveřejnění od 06.12.2023 do 21.12.2023

Oznámení pro občany DSO - zveřejnění dokumentů ze dne 6.12.2023

Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko zveřejňuje dokumenty

Minimální zveřejnění od 06.12.2023 do 21.12.2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 14.12.2023

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 14.12.2023 od 18:30 hodin v hostinci U Muklů

Minimální zveřejnění od 30.11.2023 do 14.12.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Myslív na období 2024 - 2026

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Myslív

Minimální zveřejnění od 29.11.2023 do 15.12.2023

Návrh rozpočtu pro obec Myslív na rok 2024

Návrh rozpočtu pro obec Myslív 2024 - závazné ukazatele

Minimální zveřejnění od 27.11.2023 do 13.12.2023

Rozpočtové opatření č. 08/2023

Rozpočtové opatření č. 08/2023 pro obec Myslív

Minimální zveřejnění od 20.11.2023 do 06.12.2023

Plánovaná odstávka elektřiny v Myslívě 8.12.2023

Plánovaná odstávka proběhne 8.12.2023 od 7:30 do 14:30 hodin

Minimální zveřejnění od 20.11.2023 do 08.12.2023

Rozpočtové opatření č. 07/2023

Rozpočtové opatření č. 07/2023 pro obec Myslív

Minimální zveřejnění od 19.10.2023 do 04.11.2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20.10.2023

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 20.10.2023 od 18:30 hodin v Obecním domě v Loužné

Minimální zveřejnění od 12.10.2023 do 20.10.2023