Archiv dokumentů

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 24.3.2023

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 24.3.2023 od 18:30 hodin v hostinci U Muklů Myslív

Minimální zveřejnění od 17.3.2023 do 24.3.2023

Souhlas s uzavírkou č.j.: 142/2023

Souhlas s uzavírkou provozu místních komunikaci.

Minimální zveřejnění od 10.3.2023 do 25.3.2023

Veřejná vyhláčka č.j.: MH/04644/2023

Veřejná vyhláčka č.j.: MH/04644/2023 - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Minimální zveřejnění od 10.3.2023 do 25.3.2023

Druhé kolo volby prezidenta ČR se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Druhé kolo volby prezidenta ČR se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Minimální zveřejnění od 16.1.2023 do 28.1.2023

Výsledky prezidentských voleb 2023 v obci Myslív - 1. kolo

Výsledky prezidentských voleb 2023 1. kolo

Minimální zveřejnění od 16.1.2023 do 01.2.2023

Veřejná vyhláška od MPO č.j.: MPO 337175/20/11-SÚ

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává Veřejnou vyhlášku na stavbu V 432/429 - Zdvojení vedení spis. zn.: MPO337175/2020 včetně přílohy

Minimální zveřejnění od 16.1.2023 do 01.2.2023

Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2023 a střednědobých výhledů na roky 2024-2025

Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2023 a střednědobých výhledů na roky 2024-2025

Minimální zveřejnění od 09.1.2023 do 25.1.2023

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/17552/2022

MěÚ Horažďovice vydává Opatření obecné povahy - Změny č. 2 územního plánu Myslív spis. zn.: MH/03139/2022/20/OVÚP/Da

Minimální zveřejnění od 01.1.2023 do 16.1.2023

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/17709/2022

Městský úřad Horažďovice vydává Veřejnou vyhlášku - Veřejné projednání posouzeného Návrhu Změny č. 2 územního plánu Nalžovské Hory zkráceným postupem

Minimální zveřejnění od 23.12.2022 do 08.1.2023

Schválený rozpočet obce Myslív na rok 2023

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

Minimální zveřejnění od 21.12.2022 do 06.1.2023

Rozpočtové opatření č. 11/2022

Rozpočtové opatření č. 11/2022 pro obec Myslív

Minimální zveřejnění od 21.12.2022 do 06.1.2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15.12.2022

OÚ Myslív zveřejňuje oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Myslív dne 15.12.2022 od 18:30 hodin v hostinci U Muklů Myslív

Minimální zveřejnění od 13.12.2022 do 15.12.2022

Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu 2024 a 2025 DSO Horažďovicko

Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2023 a střednědobého výhledu DSO Horažďovicko na roky 2024 a 2025 DSO Horažďovicko

Minimální zveřejnění od 12.12.2022 do 12.1.2023

Návrh rozpočtu obce Myslív na rok 2023

Návrh rozpočtu obce Myslív

Minimální zveřejnění od 01.12.2022 do 17.12.2022

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 1.12.2022

Záměr prodeje pozemku č.parc. 1590/6

Minimální zveřejnění od 01.12.2022 do 17.12.2022

Počet volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR ve dnech 13. a. 14.1.2023

Počet volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR

Minimální zveřejnění od 30.11.2022 do 28.1.2023

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-59640/2022-16212

Minimální zveřejnění od 23.11.2022 do 09.12.2022

Veřejná vyhláška od MěÚ Horažďovice č.j.: MH/16063/2022

MěÚ Horažďovice vydává opatření obecné povahy spis. zn.: MH/16063/2022-279.3

Minimální zveřejnění od 22.11.2022 do 07.12.2022

Veřejná vyhláška od MPO č.j.: MPO 337175/20/481 – SÚ

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad vydává Společné povolení spis.zn.: MPO 337175/2020

Minimální zveřejnění od 16.11.2022 do 16.12.2022

Rozpočtové opatření č. 10/2022

Rozpočtové opatření č. 10/2022 pro obec Myslív

Minimální zveřejnění od 11.11.2022 do 27.11.2022

Rozhodnutí MPO č.j.: MPO 337175/20/482-SÚ MIPOX03ZXTW8

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává rozhodnutí V432/429 – ZDVOJENÍ VEDENÍ spis.zn.: MPO 337175/2020

Minimální zveřejnění od 09.11.2022 do 25.11.2022