Spolky v obci

Spolky v obci Myslív.

TJ Sokol Myslív

fotbalový klub
www.mysliv.cz/sokolmysliv/

SDH Myslív

sbor dobrovolných hasičů
www.mysliv.cz/sdh/

Český svaz včelarů Myslív

www.mysliv.cz/vcelari

Honební spolek Štírka Myslív

udržování a zvelebování krajiny a péče o zvěř
předseda: Václav Pitule ml., tel. 376 595 445

Spolek pro zvelebování ducha a krajiny

předseda: Ota Marek