Byl to svátek! 22. 12. 2017

Adventu bylo "nakrátku" a "blízko, blizoučko již Štědrý den", jak se píše v Erbenově básni

Byl pátek 22. prosince 2017, půl sedmé večer. Ve vánočně vyzdobeném nepomuckém kostele sv.Jakuba Většího začaly znít rozjásané tóny České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Jednotlivé části jeho díla byly prokládány slovem z pera Mgr. Ivany Hoyerové, interpretovaným ochotně hudbymilovnou paní učitelkou Marií Horovou.
Krásu Rybova umění zprostředkoval asi dvěma stům posluchačů sbor Canto Nepomucenum vedený sbormistryní Janou Vopaleckou, která přizvala i další zpěváky - lidi z okolí Nepomuka, kteří byli ochotni po dva měsíce pilně nacvičovat. Tenorové sólo zpíval P. Piotr Marek, blovický farář, basové Jan Burian ze Srb, ženský soprán zazněl v podání Ivany Pasekové ze Spáleného Poříčí a ženský alt zazpívala Kateřina Vopalecká.
Organizaci koncertu nesl na svých bedrech manažer Pavel Motejzík. Ten si je vědom, že Jakub Jan Ryba k Nepomuku patří. Které místo se ostatně může pochlubit tím, že má "Jakuba" a "Jana", patrony křestního jména tohoho skladatele? V Nepomuku je "Rybovka" uváděna pravidelně. V minulosti sem s ní zajížděl sbor z Rožmitálu pod Třemšínem, kde má Ryba domovské právo. Pavlu Motejzíkovi se pro letošní koncert podařilo získat významného dirigenta Oldřicha Vlčka a asi dvacítku členů renomovaného Píseckého komorního orchestru. K nim se připojil hrou na elektronické varhany Petr Vopalecký. Byl to opravdový svátek!
Oldřich Vlček, který po koncertě ještě s ostatními poseděl na faře, je uznávaným dirigentem. Byla radost poslouchat jeho postřehy z oblasti hudebního světa.
Již více než 200 let, od r. 1796, se naslouchá v Čechách i v zahraničí Rybově skladbě složené k oslavě narození Božího Syna. Tolik radosti, tolik jásotu je v ní! Tolik pokory, lásky, důvěry, uctivosti! Rybovi bylo pouhých 31 let, když dílo zkomponoval. Jak zbožné srdce musel mít!
Děkujeme, Jakube Jene Rybo, za radost, kterou jsi vtělil do not! Děkujeme panu dirigentovi O.Vlčkovi , sboru Canto Nepomucenum a jeho hostům a Píseckému komornímu orchestru za zprostředkování té radosti. Děkujeme paní učitelce M.Horové, manažeru P.Motejzíkovi a v neposlední řadě Městu Nepomuk a Římskokatolické farnosti Nepomuk, které koncert uspořádaly.
Budeme se těšit na další provedení "Rybovky". Už si můžete, milovníci České vánoční mše, do kalendáře poznamenat datum 21. 12. 2018!

Autor článku: Marie Bílková
Autor fotografií: Jaroslav Šulc