Další výjimečný hudební večer v Myslívě 17.9.2022

Dne 17. září 2022 se konal v Myslívě již druhý ročník charitativního koncertu Nehodívské smyčce.

Koncert pořádali manželé Kateřina a Ladislav Šedí z Nehodíva. Pro velký úspěch znovu přijelo smyčcové kvarteto Quarteto Harmonico. Letošní ročník byl tematicky zaměřen na filmové hity z Hollywoodu i našich luhů a hájů. Hráli se skladatelé jako John Williams, Hans Zimmer, Petr Hapka nebo Karel Svoboda.
Celá akce byla příjemným sousedským setkáním, kde paní Kateřina nachystala nejen krásnou výzdobu, ale také skvělé pohoštění pro všechny hosty, a i při velmi chladném počasí se všichni tvářili spokojeně.
Úvodní slovo si vzal na starosti pan Ladislav, když zmínil, že i v takto náročné době bychom neměli zapomínat na druhé a pomáhat si. První ročník byl pokus, ale vypadá to, že organizátoři by chtěli z tohoto dostaveníčka udělat pravidelnou každoroční benefici. Utvrzuje je v tom i vzrůstající počet diváků a pozitivní reakce všech zúčastněných. Skrze tento článek chtějí organizátoři poděkovat všem, kteří s akcí pomohli nebo ji podpořili. Po koncertu manželé Šedí předali výtěžek ze sbírky osobně do rukou zástupců místní farnosti, na opravu kostelních varhan.

Autor článku: Kateřina a Ladislav Šedí
Autor fotografií: Marie Dajčová