Do Myslíva přijel i dětský soubor Johánek 25.11.2023

Myslívský kostel Nanebevzetí Panny Marie se opět rozezněl duchovní hudbou.

Ke cti svaté Cecílie a svatého Huberta se zde uskutečnil koncert, na kterém vystoupil známý pěvecký soubor Canto nepomucenum, Prácheňští trubači a dětský divadelní soubor Johánek. Pod vedením učitelky Jany Vopalecké nacvičil tento dětský soubor hudební scénku Červená Karkulka, která měla u posluchačů velký úspěch. Prácheňští trubači v doprovodu pěveckého sboru Canto nepomucenum představili přítomným návštěvníkům Svatohubertskou mši. Nakonec se všichni sešli před kostelem při rozsvícení vánočního stromu. Celá akce byla doprovázená zpěvem koled a nechybělo ani pohoštění.
Pořadatelé děkují všem účinkujícím, ale i všem zúčastněným, kteří i přes nepřízeň počasí přišli podpořit tuto akci.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová