Do Myslíva přijela pouť 2014

Pouťové oslavy proběhly 14. - 17.8.2014 v Myslívě a měly bohatý kulturní program.

Sváteční pouťové dny začaly už v pátek 15.srpna vernisáží na obecním úřadě a pokračovaly sobotním fotbalovým zápasem Myslív-Chanovice, který skončil 7:1 pro Chanovice.

Neděle sice začala deštivě, ale nakonec se počasí umoudřilo a poutníci si mohli užít nevšedního dne, který začal mší sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Prostor v okolí kostela poskytoval místo k ukázkám starých lidových řemesel a nechyběly ani pouťové atrakce. Nedělní program pokračoval  od 14.hodin na hřišti vystoupením pačejovských  žen nazvaných „Šik baby“, prezentující country tance.
Pozvání na nedělní odpoledne přijal nejvzácnější host - prezident republiky, v podání  známého imitátora  Petra Jablonského.
Tatínkové, maminky i děti si vyzkoušely svojí obratnost a rychlost v závodění s kočárky, děti zase svojí dovednost uplatnily v házení na plechovky.

Závodníci i několik desítek diváků se tohoto nedělního odpoledne dobře bavilo. 

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová