Dopis starostů obcí z Březového potoka 8.4.2021

Poslední dopis starostů obcí z Březového potoka ministru Havlíčkovi

Dobrý den.
Téma _hlubinné úložiště radioaktivních odpadů_ je pro lidi z obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a nově i obcí Břežany, Kovčín, Malý Bor a města Horažďovice v Pošumaví žhavým tématem již od devadesátých let. A posledních 18 roků postupy MPO direktivním tlakem velice poškozují uvedené území.
Jedná se o práva 10 obcí na Horažďovicku, jejich 32 sídel a o především skoro 10.000 lidí zde trvale žijících.
Protože vidíme, jak ministr MPO K. Havlíček způsobuje zmatky kolem energetického zásobování a jednáni kolem Dukovan, tak Vám zasíláme na vědomí náš dopis. V něm vyjadřujeme velkou nespokojenost s přístupem a závěry ministra K. Havlíčka.

V polovině března proběhlo video jednání s ministrem K. Havlíčkem, náměstkem hejtmanky Plzeňského kraje J. Bernardem a starosty postižených obcí.
Ministr samochválou vyslovoval velkou spokojenost s tím, co prý dokázal udělat v problematice ukládání radioaktivních odpadů.
My však vidíme jeho konání naprosto opačně. Vnímáme způsob jeho konání jako direktivní, nedemokratické a škodící našim obcím.
Absolutně zapomíná na tisíce lidí žijících v rozšiřovaném postiženém území zde na pošumavském Horažďovicku.
Zcela opomíjí společný většinový postoj občanů a volených samospráv, který dlouhodobě zní – _úložiště zde nechceme_.

Samochválu na téma úložiště prezentoval následující den i v Polanecké sněmovně. My zástupci obcí však hodnotíme jeho rozhodnutí jako špatná a našim obcím škodící.

Obce a jejich občané proto musí usilovat o zachování svých práv, hájit své místo pro život vytvořené generacemi předků a toto místo v pořádku předávat svým potomkům. A vládnoucí garnitura si musí uvědomit, že žijeme v demokratickém státě.“/

Je v naší zemi složitá pandemická situace, ale Havlíčkova rozhodnutí v posledních měsících nás velice trápí.

Děkuji za Váš čas a za Vaši podporu, Petr Klásek – starosta Obce
Chanovice.

Společný aktuální dopis deseti starostek a starostů odeslaný ministrovi K. Havlíčkovi