Farská zahrada v Myslívě ožila návštěvou dětí 28.5.2021

V rámci akce „Noc kostelů“, pořádal sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s obecním úřadem na farské zahradě různé hry a soutěže pro děti.

Kromě oblíbených činností , jako je prolézání tunelem, skákání v pytli, skákání v nafukovacím hradu, nebo házení na kuželky, si pohyb na chůdách vyzkoušely nejen děti, ale i někteří odvážní prarodiče. Nejpestřejším zážitkem pro ty nejmenší se stalo hledání bonbonů, které padaly z nebe. Příznivé počasí všem zúčastněným přálo a děti se pěkně vyřádily.
Podvečerní program pokračoval koncertem v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde duchovní písně zazpíval známý a oblíbený pěvecký sbor Canto nepomucenum , obohacený o dětské a mužské hlasy. Skupina Profesionálové představila přítomným posluchačům duchovní písně v moderním pojetí. Noc kostelů je oslava, do které se letošní rok zapojilo 1200 kostelů a její počátek , se píše od r. 2009. Zakladatelem těchto aktivit je teolog, pedagog a spisovatel Otto Neubaer, vedoucí Akademie pro dialog a evangelizaci ve Vídni, otec šesti dětí. Přednáší po celé Evropě a věnuje se projektům pro mládež.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová