Hasiči v Myslívě oslavili 130 let od svého vzniku ..

Od založení hasičského sboru v Myslívě uběhlo již 130 let. Byl založen 2. října 1892, kdy převážná většina občanů uznala, že sbor bude prospěšný pro všechny.

Stručný výpis o historii
Prvním starostou sboru se stal František Holub, farář v Myslívě, jednatelem Petr Vodička, řídící učitel a velitelem Matěj Hulec, učitel. V roce 1901, 29.září se uskutečnilo svěcení nové stříkačky značky Smekal. Hasiči také hráli divadlo a v roce 1914 zakoupili nové jeviště. Vypuknutím první světové války se jejich činnost omezila, protože řada členů odešla bojovat. Po skončení války se hasiči vrátili k ochotnickému divadlu. Výtěžek byl použit na zřízení pomníku a desky padlým vojínům. Roku 1924 vznikl ve sboru ženský odbor, který měl 13 členek. Později v roce 1936 byla zakoupená nová stříkačka od firmy Mára . Činorodost sboru byla na několik let přerušena druhou světovou válkou, po té se opět rozvíjí. V roce 1949 byl zakoupen nákladní automobil Ford W8. Jednou z hlavních činností sboru byl výcvik a školení v této oblasti. Novou stříkačku zn. PPS 12 získal sbor v r. 1968. V prosinci tohoto roku byl do ústředního výboru zvolen Václav Hulec st. V roce 1973 se konají okresní soutěže požárních družstev. V r. 1977 se do činnosti sboru opět zapojují ženy, kterých bylo přijato celkem devět. Rok 1978-1979 se vyznačuje zejména prací na výstavbě nové požární zbrojnice, která byla slavnostně otevřena 30. června 1979. Přibylo také nové vozidlo Š 706 RTHP CAS 25. V roce 1992 se uskutečnila oslava 100 let výročí založení sboru a setkání rodáků. K tomuto výročí získal sbor vozidlo DV 12 Avia 30. V červnu 2010 se naši členové zúčastnili slavnostního žehnání znaku a vlajky obce.
Při oslavách 120 let výročí založení sboru v roce 2012, byl náš nově pořízený prapor požehnán farářem Vítězslavem Holým. U příležitosti 100. výročí vzniku československého státu, položili naši členové k pomníku padlých květiny a zasadili památný strom Lípu republiky. Ve spojitosti s touto oslavou byla na valné hromadě v lednu 2019 předána několika členům pamětní medaile.

Letošní oslava 130 let od založení sboru, se konala 11. června na myslívském hřišti.
Pozvání na oslavu přijali: Krajský starosta hasičů Josef Černý, náměstek starosty KSH Josef Veith, starosta OSH Klatovy Jaroslav Šimáček, náměstek starosty OSH Klatovy Milan Klečka a zástupci z okolních sborů.
Vlajková četa napochodovala s praporem a umístila jej na čestné místo. S historií sboru a jeho činností seznámil přítomné nový jednatel Jiří Moravec. Velitel sboru Jaroslav Ticháček a starosta Miroslav Dajč předali členům stužky SH ČMS za věrnost, medaile SH ČMS za příkladnou práci, medaile SH ČMS za zásluhy, Čestné uznání SH ČMS KSH Plzeňského kraje, medaile sv. Floriána a pamětní list k životnímu jubileu. Stuhu k čestnému praporu I. stupně, připnul krajský starosta Josef Černý. Hasiči z Kvášňovic předvedli zásah s ruční historickou stříkačkou. K vidění byla také stará stříkačka z roku 1936 od firmy Mára Tábor, sbírka hasičských autíček Miroslava Dajče a hasičské helmy, dále helmy ze sbírky Václava Hulce, které zapůjčila manželka Ivana. Na několika vystavených panelech bylo možné shlédnout fotografie z let minulých i ze současnosti.
K dobré pohodě všech přítomných přispělo příjemné počasí, pohoštění a radost ze vzájemných setkání.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová