Hrozí urychlení prací na úložišti - 6.1.2021

Pozor, hrozí urychlení prací na úložišti

Protože jsou toho plná média, jistě Vám neuniklo, že Evropská komise nechala na Silvestra uniknout návrh svého rozhodnutí, kterým do taxonomie environmentálně udržitelných technologií po tlaku Česka, Francie a několika dalších zemí má být jako přechodová technologie doplněna jaderná energetika a zemní plyn. Obojí s podmínkami. U jádra je to pro nás klíčový požadavek mít v provozu hlubinné úložiště pro vysoceradioaktivní odpady už v roce 2050. To je o 15 dříve, než počítá vládní koncepce. Znamenalo by to docela výrazné urychlení harmonogramu vyhledávání úložiště a konec úvah o jiných možnostech.

Tady na to opatrně reaguje SÚRAO:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sprava-ulozist-zprovozneni-hlubinneho-uloziste-je-mozne-v-horizontu-desitek-let/2141262

Problému jsme se dotkli i v dnešní debatě Pro a Proti s Vítězslavem Jonášem tu:
https://www.mujrozhlas.cz/pro-proti/evropska-komise-zaradila-jadro-zemni-plyn-na-seznam-tzv

Téma taxonomie, o kterém jste ještě před několika měsíci nejspíše vůbec neslyšeli, je v českém malém rybníčku kvůli jádru nyní zase přehnaně akcentováno až ad absurdum. Taxonomie přitom nic nepřikazuje ani nezakazuje, jen dává vodítko bankám a dalším finančním institucem, které technologie může označovat za "zelené" a které takové nejsou. Pokud by se měl stavět nový drahý reaktor v Dukovanech, nemá na to zařazení jádra do taxonomie žádný vliv, protože nebude financován bankami, ale z českého státního rozpočtu a následně se promítne do peěženek spotřebitelů elektřiny.
Snažil jsme se to vysvětlit v té debatě.

Ještě doplním perličkou ČTK, která se jako odborníků na úložiště ptá bankéřů Lukáše Kovandy a Petra Bartoně.
Odborníci: Podmínka jaderného úložiště u návrhu komise může být pro státy budíčkem
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odbornici-podminka-jaderneho-uloziste-u-navrhu-ek-muze-byt-pro-staty-budickem

Není to ale s novým rokem dobrá zpráva.
Zdraví
Edvard Sequens