Jednání starostů tzv. lokality BŘEZOVÝ POTOK na Horažďovicku s ministrem J. Síkelou 6.12.2022

Jednání starostů tzv. lokality BŘEZOVÝ POTOK na Horažďovicku s ministrem J. Síkelou na MPO v Praze dne 6. 12. 2022

Ani třináctý ministr obavy obcí na Horažďovicku nerozptýlil
Informace o jednání starostů tzv. lokality BŘEZOVÝ POTOK na Horažďovicku s ministrem J. Síkelou na MPO v Praze dne 6. 12. 2022.

V úterý 6. 12. 2022 proběhlo na MPO v Praze jednání svolané ministrem J. Síkelou. Tématem byla problematika úložiště radioaktivních odpadů.
J. Síkela byl překvapen velkým počtem zástupců obcí ze současných vytipovaných čtyř lokalit v ČR. Což svědčí o velkém zájmu v ohrožených místech. Přivítal předsedkyni SÚJB D. Drábovou. Představil nového ředitele SÚRAO L. Vodrovice, který vystřídal policejně vyšetřovaného předchůdce.
Sdělil, že v roce 2023 chce zahájit výzkumy a jednání o povolení průzkumů v lokalitách. Zároveň sdělil vládní zájem o urychlení celého procesu o 10 a 15 let. Plus předloží vládě návrh zákona, který by zajistil respektování zájmů obcí a jejich občanů, jak je požaduje atomový zákon i evropská směrnice.
Desítky přítomných starostů argumentovaly, že navržená míra zapojení obcí a veřejnosti do procesu rozhodování o výběru lokality je v návrhu nedostatečná. Též uvedly celou řadu skutečností o chybách SÚRAO při předchozích činnostech.
Náměstek hejtmana Plzeňského kraje J. Bernard namítal, že MPO v minulosti jednalo jen z pozice síly. J. Síkela požadoval překlenout se přes špatně provedené postupy z předchozích období. Což přítomní starostové vidí složitě, protože státní tlak trvá více jak dvě desetiletí. Na ministerském postu se vystřídalo třináct ministrů, každý s jinými sliby a přístupy. Starostové vysvětlovali J. Síkelovi, že za to dlouhé období nebyly nikdy předloženy ze strany MPO principy závazných kompletních pravidel a princip dobrovolnosti.

Jménem obcí Břežany, Chanovice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a města Horažďovice byla ministrovi předána společná žádost o vyřazení z výběru lokalit pro budování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, viz přiložený podepsaný text.
Po posledním (třetím) rozšíření dotčeného území se problematika úložiště na Horažďovicku přímo týká 10 samosprávných celků (9 obcí a 1 město) a lidí z jejich 32 sídel. Což je cca 10.000 lidí zde trvale bydlících.
Nynější míra zapojení obcí do procesu rozhodování o výběru lokality pro úložiště je naprosto nedostatečná. Skutečně efektivní může být jen tehdy, pokud obce a občané mohou ovlivnit, zda v dané lokalitě vůbec bude proces pokračovat a jakým způsobem. To lze zajistit jedině uložením povinnosti MPO vyžádat si před zahájením konkrétního řízení souhlas dotčených obcí. Obce a lidé v nich žijící nemohou být přeci opomíjeni v tak zásadním rozhodování o budoucnosti našeho pošumavského kraje.

Připomenuto bylo programové prohlášení vlády: "Budeme pokračovat v přípravě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Budeme vyhodnocovat i jiná řešení, než je konečné umístění hlubinného úložiště v ČR."
Dlouhé jednání bylo zakončeno dohodou, že ministr navštíví dotčené lokality a seznámí se s místními specifiky a postoji samospráv.

Zapsal a foto: Petr Klásek Černický.

Společná žádost obcí