Již 6. ročník pochodu nejen Stehlíkovou stezkou 7. 4. 2018

V sobotu 7. dubna 2018 se uskutečnil již 6. ročník pochodu nejen Stehlíkovou stezkou

V sobotu 7. dubna se uskutečnil již 6. ročník pochodu nejen Stehlíkovou stezkou, který byl zároveň výbornou příležitostí připomenout si 110. výročí narození básníka, malíře a spisovatele Ladislava Stehlíka. Akci zahájil před obecním úřadem myslívský rodák pan František Šesták úryvkem z knihy Můj Myslív.
Nedávno byla v rámci pozemkových úprav zrekonstruována cesta od hasičárny směrem nad Hlinovny. Tento počin (byť forma úpravy cesty není všemi přijímána kladně) se stal inspirací pro vybudování vyhlídkového místa nad Myslívem. A protože jde o oblíbené místo, které rád navštěvoval také Ladislav Stehlík, ať už se skicákem a tužkou, nebo doprovázen svými žáky, byla vyhlídka nazvána na jeho počest jeho jménem. Vyhlídku v sobotu slavnostně otevřela básníkova dcera, paní Blanka Stehlíková.
Asi díky vhodnému ročnímu období se při plánování přidala myšlenka vysázet během pochodu při cestě k vyhlídce alej ovocných stromů. V tomto směru obec dlouhodobě spolupracuje s panem inženýrem Šobrem ze Strakonic, který se zabývá mj. projektem vracení starých odrůd ovocných stromů do krajiny. A tak v sobotu poutníci před odchodem na trasu vysázeli u vyhlídky deset jabloní a hrušní.
Letošní trasa pochodu se se Stehlíkovou stezkou potkala jen v několika bodech, aby odhalila místním i návštěvníkům další zajímavá místa zdejšího kraje. Nabídla turistům výšlap na vrch Štírku (706 m n.m.), kouzlo lesních cest mezi Myslívem a Štipoklasy a mezi Štipoklasy a Loužnou a zavedla je na tajemné slovanské hradiště Hrádek. Cestou se všem otevíraly neopakovatelné výhledy do kraje, ať už na šumavské vrcholy, nedaleké rybníky nebo třeba na nicovský poutní kostel Narození Panny Marie. Slunečné jarní počasí bylo příjemným průvodcem poutníků. Před ostřejším větrem na planinách se všichni rádi občas schovali do lesních tišin.
Místem občerstvení se letos stala Loužná. Všichni se rádi posilnili výborným gulášem od paní Mátlové a jejích pomocnic. Všem jim moc děkujeme.
Poděkování patří také všem ostatním, kdo se podíleli na přípravě a organizaci celé akce: paní starostce Marii Píckové, paní Veronice Havlíkové, panu Petru Soukupovi, panu Josefu Bečvářovi, paní Miroslavě Adamcové, paní Zdeňce Korchové, paní Aleně Tyrpeklové, paní Ivaně Ptáčkové, všem zaměstnancům obecního úřadu a zastupitelům.
Velký dík patří hostům: paní Blance Stehlíkové i jejímu synovi, panu inženýru Šobrovi, panu Františku Šestákovi, zástupcům Bělčic a téměř stovce účastníků. Doufáme, že se za rok zase ve zdraví sejdeme při 7. ročníku.

Autor článku: Jana Vopalecká
Autor fotografií: Marie Dajčová