Koncert ke cti sv. Cecilie 18. 11. 2017

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Myslívě zazněl již po sedmé koncert ke cti sv. Cecilie.

V provedení pěveckého sboru Canto Nepomucenum a chrámového sboru Velkobor, zazněla směs duchovních i klasických písní.
O oblibě tohoto koncertu svědčí velká účast návštěvníků, kteří domů odcházeli obohaceni o nevšední zážitky z povznášející hudby.
Případné finanční příspěvky budou použity na opravu místních varhan.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová