Koncert ke cti sv. Cecilie 2016

Třetí listopadovou neděli se v Myslívském kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil v pořadí již šestý koncert ke cti sv Cecílie.

Ve hře na harfu vystoupil pan Jiří Vyšata, dále  sbor Canto Nepomucenum, které  doprovázel Petr  Vopalecký. Na závěr byl na návsi rozsvícen vánoční stromek, který požehnal pan farář Jiří Špiřík.
Duchovní hudbu podpořili diváci svojí velkou účastí  i finančními příspěvky, které budou použity na opravu místních varhan. Záštitou tohoto koncertu byla také veřejně prospěšná společnost MAS Pošumaví, která na tuto akci věnovala 6 500 kč.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová