Kouzelný hudební večer v Myslívě 10.10.2021

Dne 10. 10. se konal v Myslívě první ročník charitativního koncertu Nehodívské smyčce

Koncert pořádali manželé Kateřina a Ladislav Šedí ze sousedního Nehodíva. Hrálo smyčcové kvarteto talentovaných umělkyň Quarteto Harmonico. Starobylý kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl zaplněn do posledního místa, rozezněly skladby našich i zahraničních skladatelů ze 17. století až 20. století. Protagonistky svým vystoupením plného vášně a energie dokázali publikum strhnout natolik, že je na konci čekal dlouhotrvající potlesk ve stoje. Celá akce byla nejen příjemným sousedským setkáním, ale také nesla poselství pomoci druhým., v podobě charitativní sbírky. Jak říká spoluorganizátor akce Ladislav Šedý: „chtěli jsme tímto koncertem dosáhnout několika věcí, prvně sejít se s přáteli a sousedy a strávit s nimi tyto krásné chvíle, za druhé podpořit mladé umělkyně, pro které v dnešní době určitě není snadné zajistit si důstojnou obživu a za třetí dodat akci vyšší smysl, když jsme požádali naše hosty o příspěvek na charitu.“
Ačkoliv se jednalo o první ročník, manželé Šedí mají v plánu tuto akci pořádat každoročně. Kateřina Šedá, která pro koncert jako designérka, vytvořila květinovou výzdobu, dodala: „musíme ze srdce poděkovat paní starostce Píckové z Myslíva, starostovi obce Nehodív Zdeňkovi Jíšovi a rodině Hlaváčových, zemědělcům z Nehodíva, za pomoc s realizací koncertu, bez nich by se jen těžko zrealizoval.“ Po koncertu manželé Šedí, za přítomnosti paní starostky Píckové, předali vstupné do rukou slečně Veronice Nesměrákové, která od dětství trpí svalovou dystrofií, která si za ně pořídí speciální sedačku.

Autor článku: Ladislav Šedý
Autor fotografií: Marie Dajčová