Křesťanké památky se otevřely na Noc kostelů 29.5.2019

Akce Noc kostelů, která vznikla v Německu v roce 2001, se i u nás pořádá každoročně. V České republice se poprvé konala 29. května 2009, kdy se otevřely kostely a modlitebny po celé zemi.

Také v myslívském kostele Nanebevzetí Panny Marie, byl u této příležitosti nabídnut veřejnosti zajímavý program se spoustou zážitků. Zazpíval známý hudební soubor Canto Nepomucenum, dále byl promítnut film o sv. Janu Nepomuckém, který pod vedením paní učitelky Jany Vopalecké, nacvičili žáci 3. B ze školy v Nepomuku. Divákům se výkony dětských herců velmi líbily. V kostele byly také vystaveny obrázky dětí, týkající se sv. Jana Nepomuckého.
Členové nepomuckého hudebního souboru Canto Nepomucenum se v letošním roce zůčastnili velikonočních oslav v brazilském městě Sao Joao Nepomuceno , a svoje zážitky nám zprostředkovali v podobě krásných fotografií, vyobrazených na panelu před kostelem.
Po skončení koncertu pokračoval program v prostorách farní zahrady, kde byly pro děti připraveny různé hry a soutěže, doplněné opékáním vuřtů. Počasí celé akci přálo, byl to příjemný večer.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová