Loučení a poděkování P. Slávku Holému

Ke dni 14. 8. 2016 byl českobudějovickým biskupem odvolán administrátor naší farnosti P. Slávek Holý.

Byl poslán do Pelhřimova. Snažili jsme se (i prostřednictvím petic) požádat, aby byl u nás ještě nějaký čas ponechán, ale nepomohlo to.  A tak jsme se s Otcem Slávkem museli po čtrnácti letech rozloučit. Loučení bylo bolestné. Věříme však, že si Otec Slávek v novém působišti brzy zvykne a najde ve svých farnících nové přátele.

Milý Otče Slávku,
děkujeme za všechno, co jste pro nás za těch 14 let udělal, a bylo toho opravdu hodně.  Rádi bychom poděkovali také za vstřícnost a spolupráci s obecním úřadem a zastupitelstvem.  Přejeme Vám pevné zdraví a hojnost Božího požehnání. Ať se Vám v novém působišti líbí.  
Myslívští farníci a zastupitelé

Autor článku: Jana Vopalecká