Loužná

Informace o obci Loužná.

V Loužné byl 28. dubna 1932 založen Sbor dobrovolných hasičů Loužná. Hasiči pořádali různé akce, zábavy, věnečky, maškarní průvody obcí, hráli i divadlo. Nyní má SDH 14 členů. Do roku 1957 fungoval v obci hostinec U Hošků a do roku 2004 zde byla v provozu prodejna, nejprve v hostinci, v padesátých letech 20. století v čp. 31, později v obecní budově na návsi. V šedesátých letech zde byly vybudovány teletníky, později přestavěné na velkokapacitní výkrmny kuřat. V r. 2011 se v Loužné uskutečnilo první setkání rodáků, na který se sjelo 120 účastníků. Při příležitosti této slavnostní akce byl opraven plot kolem kapličky, zhotoveny nové dveře ke kapli a byla provedena celková úprava návsi včetně nového pomníku.


Autor fotografií: Marie Dajčová