Má vlast cestami proměn 2015

Letošní již 7. ročník národní putovní výstavy o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj, byl zahájen 9. května v parku na knížecí a královské akropoli, u budovy starého purkrabství v Praze na Vyšehradě.

Po zaznění slavnostních fanfár a vystoupení dětského sboru Mendy, zahájili výstavu představitelé pořádající organizace a spolupracujících institucí. Pozvání přijal radní pro kulturu Magistrátu hlavního města Prahy pan Jan Wolf, profesor Jan Pirk, Mgr. Václav Větvička, senátor Miroslav Nenutil, ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad, František Stádník a Mons. Tomáš Holub, děkan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.   Po představení čestných hostů  následovalo vyhodnocení vítězů za nejlepší proměnu  v loňském roce. V diváckém  hlasování při loňském zahájení výstavy zvítězila obec Myslív, ocenění převzala starostka paní Marie Pícková.  Slavnostní atmosféru dokreslovaly  zvony znějící z vyšehradské baziliky  sv. Petra a Pavla.  Díky krásné tradici v předávání  kamenných srdcí  se této činnosti opět ujal odborník nejpovolanější,  profesor Jan Pirk, který srdíčka předal představitelům  krajům a zároveň poradil s péčí o ně.   Za Jihočeský kraj převzala srdce paní radní  Hana Rodinová, za Karlovarský  pan radní Edmund Janisch, za Liberecký radní Ivana Hujerová, za Královéhradecký ředitel Národního památkového ústavu, územního pracoviště,  Jiří Balský, za Olomoucký náměstek hejtmana  Michal Symerský, za Pardubický radní  Václav Kroutil,  za Plzeňský vedoucí odboru regionálního rozvoje Miloslav Michalec,  za Ústecký  náměstek hejtmana Stanislav Rybák, za Zlínský náměstek hejtmana  Ivan Mařák,  za Moravskoslezský  Jana Bartošová z Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu a za Středočeský pan hejtman Miloš Petera.  Jedinečnost a nevšednost této akce podtrhla projíždějící kněžna Libuše na svém  bělouši v doprovodu Přemysla a jeho družiny.
V poutavé přednášce  vzdal poctu stromům   pan Václav Větvička. V tomto pohodovém odpoledni  navodila příjemnou atmosféru legendární hudební skupina Spirituál kvintet, písničky Karla Kryla zazpívali členové Konzervatoře Jana Deyla a zpěvák Daniel Landa.
Zájemcům byla nabídnuta možnost k procházce po Vyšehradu a prohlídce   kostela sv.Jana stětí skrytého v barokním opevnění.
Celý tento bohatý  program  provázeli moderátoři Jiří Holoubek z Českého rozhlasu 2- Praha a Jana Kubitová.
Důstojným závěrem krásného dne byl koncert sborů  Canto Carso a RadHost v bazilice sv. Petra a Pavla.
Návštěvníci odcházeli domů plni krásných a nevšedních dojmů, velmi se těší na příští rok a doufají, že počasí bude této akci přát stejně jako v tento den, který prožili v magickém  prostředí na Vyšehradě.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová