Milčice

Informace o obci Milčice.

V současné době jsou Milčice integrovanou obcí Myslíva, kam spadá také farností. V obci je k dispozici prodejna potravin a hostinec V Podsádí. Žije zde 105 obyvatel.

TJ Sokol Milčice

Sokol Milčice byl založen roku 1962. Fotbalové družstvo zde ale vzniklo již před druhou světovou válkou, kdy parta nadšenců hrála přátelská utkání. V r. 1962 vstoupil Sokol Milčice do okresní soutěže a založil nové hřiště, na kterém se hraje dodnes.
V současné době má Sokol 76 členů, družstvo hraje IV. třídu okresu Klatovy a několik let už usiluje o postup do vyšší soutěže. I přesto, že jsou Milčice jednou z nejmenších vesnic, která hraje fotbal, pořádá pravidelně společenský ples a po skončení soutěže pohárový turnaj, kterého se s oblibou účastní mužstva z okolí.
I přes úbytek obyvatel se daří zachovávat a rozvíjet v Milčicích fotbalovou tradici díky usilovné práci funkcionářů, hráčů a fotbalových nadšenců.

SDH Milčice

Sbor dobrovolných hasičů v Milčicích byl založen v  r. 1930.
V roce 1931 byla zakoupena stříkačka od firmy Mára za 34 tis. Kč za finance získané sbírkou od místních občanů. Písemná evidence je dochována od r. 1934. Po vyřazení „Márovky“ tehdejší národní výbor zakoupil stříkačku  PPS 8, která byla v r. 1979 nahrazena PPS 10 a slouží nám dodnes.
V r. 1978 byl založen žákovský kolektiv mladých požárníků za účasti 9 členů pod vedením p. Václava Kříže a Miloslava Vodičky. Největším úspěchem byla účast na republikové soutěži ve Svitu ve Vysokých Tatrách dne 5.10.1982 za tehdejšího Československa. Činnost mladých požárníků byla ukončena roku 1985.
V současné době má SDH 29 členů.

Myslivci

V obci působí Honební společenství Milčice, které má 17 členů. Honební společenství Milčice vzniklo v roce 2002, kdy navázalo na činnost Mysliveckého spolku Bukač (vznik 1994). Dříve byli zdejší myslivci organizováni v Myslívě.

Myslívský rybník

Na katastru obce Milčice se rozkládá Myslívský rybník (viz historie) s rozlohou téměř 60 ha. Každé dva roky vydává velké množství kaprů. Rybník ovlivňuje zdejší klima. V jeho okolí se vytvořilo svébytné společenstvo rostlin a živočichů.


Autor fotografií: Marie Dajčová