Myslív v májovém čase 2016

V tomto krásném měsíci, plném rozkvetlých stromů, kdy se kocháme bujarou přírodou a čerstvým jarním ovzduším, vzpomínáme na ty, kteří nás již předešli, protože obětovali svůj život za naši svobodu.

Po celé naší vlasti jsme si připomínali toto významné výročí osvobození naší republiky, které bylo draze vykoupeno.

V Myslívě se oslavy konaly druhou květnovou sobotu a  byly zahájeny  v prostorách před obecním úřadem.  Po úvodním slovu  starostky Myslíva  paní Marie Píckové, následoval křest knihy k 71. výročí osvobození, která má název  „Myslív v osudovém čase 1938-1945“,na které se podílel ing. Bohuslav Balcar, Vlastimil Moravec a další.  V knize jsou uvedena jména a osudy občanů, kteří ve válce za naši svobodu položili svůj život, nebo byli nasazeni na nucené práce.  Křest této knihy  uskutečnil  jeden z pamětníků pracovního nasazení v Kielu a Hamburgu, dnes již jednadevadesátiletý pan Jaroslav Holý z Polánky. Při této příležitosti udělilo obecní zastupitelstvo v Myslívě čestné občanství několika osobnostem, které mají  vazby k Myslívu.  Jedním z nich je Robert McCaleb, důstojník armády USA, velitel „2.kavalérie“, která v Myslívě zakončila svou bojovou cestu.
Podařilo se navázat kontakt s jeho synem Gari McCalebem v USA a bylo možné předat diplom čestného občana i pro našeho osvoboditele. Při této příležitosti se zde seznámil s paní Ludmilou Černohousovou, která si oživila krásné vzpomínky na dny osvobození. Tehdy, jako mladé děvče byla vyzvána, aby si zatančila s americkým důstojníkem Robertem McCalebem. Jejich dojemné seznámení bylo umocněno fotografií z mládí paní Černohousové.
Oslavy se zúčastnili také příslušníci americké armády ze základny v německém Vilsecku.
Dále bylo čestné občanství  uděleno spisovateli, učiteli a malíři  panu Ladislavu Stehlíkovi, který působil v Myslívě v létech 1930-1945 a panu Jaroslavu Zikmundovi, předsedovi MNV Myslív, který se v létech 1960-1976 zasloužil o rozkvět a výstavbu obce.

Příjemnou atmosféru dotvářela hudební skupina CantoNepomucenum a chutné občerstvení, které bylo podáváno v průběhu oslav. Zástupci sboru dobrovolných hasičů v Myslívě položili věnec k pomníku padlých  hrdinům a po té jsme se rozloučili s vojenskou skupinou Edvarda Beneše, která svojí přítomností obohatila toto slavnostní odpoledne.
Příjemné prosluněné počasí přispělo k nevšedním prožitkům všech přítomných občanů.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová