Na koncertě v Myslívě zpívala operní pěvkyně

Dominantou obce Myslív je barokně gotický kostel ze třináctého století, zasvěcený Nanebevstoupení Panny Marie. V kalendáři tento svátek připadá na patnáctý srpen , kdy v Myslívě probíhají pouťové oslavy.

V prostorách obecního úřadu se v páteční podvečer konala vernisáž, kde mohli návštěvníci shlédnout obrazy zapůjčené z Muzea Dr. Hostaše v Klatovech, která obsahovala významné krajiné prvky, poutní místa, hrady okresu Klatovy, památné stromy, Perly minulosti a Klatovsko pod útlakem nacismu. Obřadní síň Obecního Úřadu vyzdobily obrazy od nepomuckých malířů z Ateliéru K a nechyběly ani obrázky krajiny od Petra Tomana. Na výstavě také představila svoje výrobky z keramiky p. Jana Pastyříková . Po úspěšném loňském koncertě Michaely Katrákové v mylívském kostele, si i tento rok diváci prožili nezapomenutelný zážitek , když se zaposlouchali do árií z jejího bohatého repertoálu. Pěvecký sbor Canto Nepomucenum , který již tradičně v místním kostele vystupuje a je zde velmi oblíben, Michaelu Katrákovou při několika písních doprovázel.
Sobotní den se nesl ve sportovním duchu. Na místním hřišti proběhlo utkání v přátelském fotbalovém zápase Sokol Myslív a Sokol Záhoří, který skončil s výsledkem 3 : 4. Večer se na hřišti uskutečnila pouťová zábava, k tanci a poslechu hrála skupina Zenit. Nedělní sváteční den započal poutní mší svatou, kterou sloužil farář pan Václav Salák. Na farské zahradě bylo kromě tradičních pouťových atrakcí zajištěno také občerstvení a v hostinci U Muklů bylo možné si zakoupit sváteční oběd.
Počasí se nejprve trochu mračilo, ale v odpoledních hodinách se vyjasnilo a zpříjemnilo všem poutníkům procházku a posezení na farské zahradě.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová