Na koncertu ke sv. Cecílii v Myslívě zpívaly dva hudební soubory - 24.11.2018

V myslívském kostele Nanebevzetí Panny Marie, se třetí listopadový týden konal letos již osmý koncert ke cti sv. Cecílie.

Soubor duchovních skladeb představila hudební skupina Canto Nepomucenum, která zde působila již po osmé. Tento hudební sbor koncertoval letošní rok kromě Čech, také v Litvě ( ve městě Anykšiai ) a v německém Kemnathu. ( Obě města jsou partnerskými městy města Nepomuka). V Nepomuku zpíval tento sbor s brazilským jazzovým triem. Na koncertu se poprvé se v Myslívě představila hudební skupina Touch of gospel z Plzně, která si rovněž získala spoustu příznivců. Finanční příspěvky, které se od posluchačů během koncertu vybraly, budou použity na opravu místních varhan, jejichž rekonstrukce vyžaduje nemalý obnos. Obecní úřad v Myslívě a farnost Nepomuk děkují všem, kteří na tuto akci přispěli.
Z koncertu odcházeli diváci obohaceni o nevšední zážitky.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová