Noc kostelů v Myslívě s divadelním představením a koncertem - květen 2018

Poslední květnový pátek se v prostorách před myslívským kostelem uskutečnilo představení v podání dětského divadelního kroužku „Johánek“ .

V rámci  akce  Noc  kostelů,   nacvičily  děti  pod  vedením   paní učitelky  Jany  Vopalecké  hru : „Vlk  je  v lese, nebojte  se“.    Představení  se  velmi  líbilo  a diváci  odměnili    výkony  malých  herců  bouřlivým   potleskem.   Program  pokračoval   v kostele, kde  se   konal  koncert  duchovních  písní,  v podání  pěveckého  sboru  Canto Nepomucenum .  Při  této   příležitosti  měli  diváci  možnost  prohlédnout  si  vystavené  obrazy  malířů   Ateliéru  K z  Nepomuka.
Příznivé    počasí  umocnilo  tento  tajemný  večer a  nebránilo  tomu, aby  program  pokračoval  na  farské  zahradě, kde  si  děti  opékaly  vuřty  a hrály  různé  hry.  
Rodiče  a prarodiče s dětmi  si v tomto  přírodním  prostředí   užívali  vzájemné  pospolitosti  a příjemné  atmosféry.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová