Občané Myslíva a okolí si užívají nové silnice 2017

Občané Myslíva a širokého okolí dostali dlouho očekávaný dárek v podobě rekonstruované silnice z Myslíva do Kramolína.

V průběhu října a listopadu loňského roku se začalo s rekonstrukcí povrchu komunikace, která byla řadu let v katastrofálním stavu. Občané dojíždějící po této hlavní trase Myslív - Nepomuk (a zpět) do práce, k lékaři nebo do svých rekreačních domů, neustále volali po zjednáni nápravy. Obecní zastupitelé i občané několikrát svými dopisy i telefonáty urgovali nutnost opravy.
Až nyní jsme se dočkali. V současné době si všichni řidiči libují, jak krásně se nám do Myslíva a okolí cestuje. Kvůli poškození části objízdné trasy ve směru Myslív - Polánka byla položena nová vrstva balené i na této komunikaci.
Investor Krajská správa údržby silnic Plzeňského kraje na tuto akci získala dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 24 mil Kč, což v plném rozsahu pokrylo tuto akci. Opravu provedla firma POOR, která zajistila i umístění pamětní desky s informacemi o stavbě. Deska zasazená do kamene zdobí prostranství před kulturním domem v Myslívě.
Jménem všech spokojených řidičů i ostatních návštěvníků našich obcí děkujeme za příjemné cestování a přejeme si, aby takto nově opravených silnic kolem nás přibývalo.

Autor článku: Marie Pícková
Autor fotografií: Marie Dajčová