Občanská iniciativa protestuje proti konečnému jadernému úložišti 15.7.2022

Chamer Zeitung

Občanská iniciativa Bavorský les proti atomovému nebezpečí se vydala v sobotu do České republiky, aby zde podpořila protest místních obyvatel proti možné stavbě konečného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v této příhraniční lokalitě a aby se od místních spolků dozvěděla aktuální informace o stavu plánování této jaderné stavby. V plně obsazeném autobusu se nacházeli také zástupci spolku Zivilcourage, Spolku pro Jaderný výstup z Regenburgu a účastníci z regionu Straubing – Bogen. Protestu se kromě českých a německých spolků účastnili také zástupci rakouského organizace Atomstopp z Horního Rakouska a Matky proti atomovému nebezpečí z Freistadtu.
Mezisklady u českých jaderných elektráren Dukovany a Temelín se pomalu plní vyhořelým jaderným odpadem. Proto Česká republika hledá vhodné místo pro konečné hlubinné úložiště těchto vysoce radioaktivních odpadů. Lokalita u malé vesničky Maňovice, nacházející se ca. 25 km východně od Klatov a 70 km od německého Chamu, byla vybrána do užšího výběru.
Již 18 let existují plány na stavbu hlubinného jaderného úložiště v této oblasti. Na několik let se o lokalitě přestalo mluvit, v posledních letech jsou však Mańovice opět v hledáčku českého státu. 5 miliónů kubických metrů horniny se má vytěžit z tohoto žulového masivu, aby se na místo nich uložil vyhořelý jaderný odpad z českých jaderných elektráren. 36.000 generací se bude muset na uložený jaderný odpad dohlížet – tak dlouho totiž bude trvat proces rozpadu radioaktivních látek. Na světě zatím neexistuje bezpečné hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů, protože plánování na takto dlouhou dobu je velmi komplikované.
Protestního pochodu a následného protestního shromáždění, které se v lokalitě koná každý rok, se občanská iniciativa Bavorský les proti atomovému nebezpečí účastnila již podeváté. Čeští odpůrci tohoto záměru vyjádřili stejně jako v minulých letech díky za morální podporu německých spolků.
Start celé akce s názvem „Pěšky a na kole proti jadernému úložišti“ se konal před kulturním domem v Pačejově nádraží, kde proběhlo přivítání účastníků. Úvodního slova se zhostili Karel Klozar, starosta Maňovic a František Kába, předseda spolku „Jaderný odpad, děkujeme nechceme“. Na odpoledním protestním shromáždění v Maňovicích referoval o aktuálním stavu příprav kromě Františka Káby také starosta Pačejova Jan Vavřička. Starostové si stěžují na to, že postup státu při výběru lokalit není transparentní a postižené obce nejsou do řízení zapojeny.
V roce 2020 se snížil počet úložišťových lokalit ze sedmi na čtyři, Maňovice se dostaly i do tohoto užšího výběru. Obec Maňovice by se v případě realizace úložiště musela úplně zničit a zmizela by tak z mapy. V následujících letech se má dále snížit počet lokalit na dvě, konečný výběr úložišťové lokality má proběhnout do roku 2025. S uvedením hlubinného úložiště do provozu se počítá do roku 2065.
Isolde Muehlbaer vyřídila pozdravy všech členů spolku Bavorský les proti atomovému nebezpečí všem zúčastněným, dále zmínila informační činnost spolku v regionu Cham a zdůraznila, že je ráda, že se mohla za spolek Bavorský les proti atomovému nebezpečí pro protestní akce zúčastnit a podpořit místní obyvatele v jejich protestu a povzbudit je k další práci. Členové německého spolku ujistili, že se protestní akce rádi zúčastní i v následujícím roce.

Protest proto stavbě jaderného úložiště v Maňovicích
15.7.2022 Bayerwald-Echo / Koetzinger Umschau
Občanská iniciativa Bavorský les proti atomovému nebezpečí se již podeváté účastnila protestního pochodu a shromáždění v Čechách
Občanská iniciativa Bavorský les proti atomovému nebezpečí se vydala minulou sobotu na cestu do České republiky, aby zde podpořila protest místních obyvatel proti možné stavbě konečného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v příhraniční lokalitě, přiléhající v německému Chamu, a aby se od místních spolků dozvěděla aktuální informace o stavu plánování.
V plně obsazeném autobusu se byli také zástupci spolku Zivilcourage, spolku pro Jaderný výstup z Regenburgu a účastníci z regionu Straubing – Bogen. Kromě českých a německých spolků se akce účastnili také zástupci rakouského organizace Atomstopp z Horního Rakouska, přítomné byly také Matky proti atomovému nebezpečí z Freistadtu.
Mezisklady u českých jaderných elektráren Dukovany a Temelín se pomalu plní vyhořelým jaderným odpadem. Česká republika tak hledá vhodné místo pro konečné hlubinné úložiště. Lokalita u malé vesničky Maňovice, nacházející se ca. 25 km východně od Klatov a 70 km od německého Chamu, byla vybrána do užšího výběru.
V lokalitě by se muselo vytěžit 5 miliónů kubických metrů horniny, aby se místo ní uložil vyhořelý jaderný odpad z českých jaderných elektráren. 36.000 generací by muselo na uložený jaderný odpad dohlížet – tak dlouho totiž bude trvat proces rozpadu radioaktivních látek. Na světě zatím neexistuje bezpečné hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů. A bezpečné konečné úložiště vysoce radioaktivních odpadů ani nemůže existovat, protože plánování na takto dlouhou dobu je těžko představitelné.
Občanská iniciativa Bavorský les proti atomovému nebezpečí se každoročního protestního pochodu a shromáždění účastnila již podeváté. Čeští odpůrci tohoto záměru vyjádřili stejně jako v minulých letech díky za morální podporu německých spolků. Zahájení celé akce s názvem „Pěšky a na kole proti jadernému úložišti“ proběhlo před kulturním domem v Pačejově nádraží. Účastníky na akci přivítali Karel Klozar, starosta Maňovic a František Kába, předseda spolku „Jaderný odpad, děkujeme nechceme“. Na odpoledním protestním shromáždění v Maňovicích referoval o aktuálním stavu příprav kromě Františka Káby také starosta Pačejova Jan Vavřička. Akce se účastnili všichni starostové záměrem dotčených obcí. Všichni si svorně si stěžují na to, že postup státu při výběru lokalit není transparentní a postižené obce nejsou do řízení zapojeny.
V roce 2020 se snížil počet úložišťových lokalit ze sedmi na čtyři, Maňovice se dostaly i do tohoto užšího výběru. Obec Maňovice by se v případě realizace úložiště musela úplně zničit a zmizela by tak z mapy. V následujících letech se má dále snížit počet zvažovaných lokalit na dvě, konečný výběr úložišťové lokality má proběhnout do roku 2025. Uvedení hlubinného úložiště do provozu je plánováno na rok 2065.
Isolde Muehlbaer vyřídila pozdravy všech členů spolku Bavorský les proti atomovému nebezpečí všem zúčastněným, dále zmínila informační činnost spolku v regionu Cham a zdůraznila, že je ráda, že se mohla za spolek Bavorský les proti atomovému nebezpečí pro protestní akce zúčastnit a povzbudit místní obyvatele, aby se nevzdávali.. Členové německého spolku ujistili, že se v následujícím roce do Mańovic rádi vrátí.

Články v německém jazyce - BI-Presseartikel Manovice Juli 2022