Obcí Myslív prošel masopustní průvod 3.2.2024

Začátek února bývá spojen s lidovou tradicí masopustu. Je to období od svátku Tří králů do Popeleční středy, kterou začíná čtyřicetidenní velikonoční půst

První písemné zmínky o těchto oslavách na území Čech a Moravy pocházejí už ze 13. století a mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Tato doba byla vždy spojována s bujarými oslavami, hojnosti jídla a pití. Mezi tradiční masky dříve patřily koně, medvědi, báby s nůší, židé, cikánky a spoustu dalších.
Také v Myslívě se masky sešly již tradičně u kulturního domu. Průvod vedený „Parádní maškarou“, muzikanty a místními příslušníky Veřejné bezpečnosti, procházel celou obcí. Nechyběli zde ani Židi se svojí kobylkou, hudební skupina KISS, parta vampírů, liška, kominík, ženy v Černém a zasloužilý drážní výpravčí. Silný vítr sice znepříjemňoval celou akci, ale nakonec se všem třiceti pěti maskám podařilo dojít do cílové stanice, kterou představoval hostinec U Muklů.
Pořadatelé děkují všem, kteří svojí účastí přispěli k dodržení již stotřicetileté tradice v Myslívě.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová