Obec Myslív ožila pouťovými oslavami 19.8. - 21.8.2022

Pouťové oslavy v Myslívě začínají už téměř tradičně páteční vernisáží, zahájenou v obřadní síni obecního úřadu.

U příležitosti výročí stého narození učitele a malíře Jiřího Sladovníka, připravila jeho rodina výstavu obrazů, kterou bylo možné shlédnout v prostorách obecního úřadu. Zde také vystavovala různé výrobky z keramiky paní Jana Pastyříková. Členky pěveckého sboru Prácheň na úvod zazpívaly několik lidových písní, jejich vystoupení se setkalo s vřelým potleskem. Starostka obce Myslív Marie Pícková všechny přítomné přivítala a Jiří Petlan představil výtvarníky česko-kanadské skupiny DIADÉM, kteří svoje díla v Myslívě vystavovali. Zájemci zde měli možnost shlédnout obrazy Jana Truchlého, Petra Tomana, Ladislava Stehlíka, pana Fencla a fotografie z přírody. Program pokračoval koncertem v místním kostele. V podání sopranistky Michaely Katrákové zazněly ty nejkrásnější árie. Posluchači odcházeli z koncertu obohaceni o nevšední zážitky. Sobota se nesla ve sportovním duchu. Fotbaloví fanoušci se přišli podívat na mistrovský zápas Myslív : Kvasetice, který skončil nerozhodně 1 :1 Večer pokračoval pouťovou zábavou, kde k poslechu hrála skupina Plán B.
Sváteční nedělní den začal v myslívském kostele zasvěceném Nanebevzetí Panny Marie. Tato vyjímečná, úchvatná stavba ze 13. století, stojící v centru obce, není jen historickou památkou, ale také místem k setkávání s Bohem, rozjímáním nad životem a věčností. Poutníci měli možnost zúčastnit se mše svaté, kterou sloužil místní duchovní správce. Na prostranství před kostelem byly umístěny panely s proměnami různých objektů z výstavy Má vlast, včetně proměny v budově tribuny na myslívském hřišti. V hostinci U Muklů si poutníci mohli zakoupit sváteční oběd, nebo posedět na farské zahradě u pouťových atrakcí a občerstvení. Počasí bylo proměnlivé, ale pouťové slavnosti se vydařily.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová