Obec Myslív - Vesnice Plzeňského kraje za péči o zeleň 2017

V sobotu 5. srpna 2017 se uskutečnilo vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2017 pro Plzeňský kraj ve vítězné obci Břasy, která získala Zlatou stuhu pro letošní rok.

Břasští program pečlivě připravili, takže se celé odpoledne neslo v příjemné atmosféře. Myslív vyslal do Břas čtyři zástupce – novodvorskou rodačku paní Drahomíru Kolmanovou, která na vyhodnocení Vesnice roku reprezentovala také Národní putovní výstavu Má vlast cestami proměn, a dlouholetou myslívskou zastupitelku Janu Vopaleckou se synem Petrem a dcerou Kateřinou. Myslívští zástupci napjatě očekávali, zda jejich domovská obec bude v nějaké kategorii oceněna. S radostí gratulovali obcím z blízkého okolí, například Kvášňovicím za Cenu naděje pro živý venkov, Pačejovu za ocenění jejich vzorné obecní kroniky či Chanovicícm za Zlatou cihlu kategorie A za záchranu venkovské usedlosti Lužany čp. 35 v areálu chanovického skanzenu. Už zbývalo předat jen posledních pět cen – Bílou stuhu za zapojení dětí a mládeže do života obce (získaly Němčovice), Modrou stuhu oceňující společenský život v obci (obdržely Kozolupy), Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu (putovala do Kolince), Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a Zlatou stuhu pro vítěze hlavní kategorie (již zmíněné Břasy). S velkou radostí, hrdostí i dojetím se myslívští vydali po zeleném koberci pro své ocenění – Zelenou stuhu, kterou převzali od ministryně Karly Šlechtové a zástupců Plzeňského kraje. Kraj obci věnoval také šek na 30 000 Kč. Stejné ocenění získal Myslív již v roce 2000, takže má na co navazovat.
Získat Zelenou stuhu znamená také postoupit do celostátního kola. Hodnotitelská komise přijede již 29. srpna 2017. Věříme, že se do příprav zapojí nejen zastupitelé a pracovníci obecního úřadu, ale všichni občané Myslíva, Loužné, Milčic i Nového Dvora. Vždyť jde o náš domov, ve kterém se chceme stále dobře cítit a být na něj hrdí.

Autor článku: Jana Vopalecká
Autor fotografií: Jana Vopalecká