Oslava příchodu jara se dodržuje také v Myslívě 30.4.2023

Na farské zahradě se poslední dubnový den sešli všichni, kteří se chtěli účastnit stavění májky.

Slunečný, předmájový den byl jako určený pro tuto akci. Zdobení zeleného vršku stromu pestrobarevnými pentlemi se ujaly ženy i malé děti, které při této činnosti uplatnily svojí dovednost. Ke vztyčení májky došlo za pomoci silných paží místních mužů a připravené techniky. Nechyběla ani tradice pobavit lidi a vytvořit zajímavý program. Na ohni byla upálena figurína čarodějnice představující zimu a vše negativní. Všichni přítomní si užívali příjemného, teplého počasí. Tohoto nevšedního dění se zúčastnila i nejstarší občanka Myslíva, která se těšila ze vzájemné pospolitosti. Nechybělo ani občerstvení a opékání vuřtů. Nastávající filipojakubská noc, kdy byl tento svátek zasvěcen apoštolům Filipovi a Jakubovi, přináší začátek nejkrásnějšího měsíce v roce.
Stavění májky se vydařilo, byl to krásný večer.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová