Oslavy 70 let výročí konce 2. světové války

Dny svobody po válečném utrpení si občané Myslíva a okolí připomněli první májovou neděli.

Oslava začala  příjezdem vojenské  skupiny Mužů prezidenta Beneše v historických vozidlech a dobových amerických  stejnokrojích.   Po srdečném přivítání následovalo odhalení pamětní desky, připomínající americké osvoboditele 2.US kavalerie a pamětní desky připomínající  Čestného občana pana Františka Wawrečku, účastníka bojů. Hasiči z Myslíva a muži ze skupiny prezidenta Beneše k těmto deskám položili věnce.  Po zaznění  americké a československé  hymny pokračovala slavnost projevem starostky obce Myslív, paní Marie Píckové, dále paní  Alena Tyrpeklová přednesla proslov, kterým  pan Ladislav Stehlík vítal v roce 1945 osvoboditele. Pana Wavrečku nám blíže připomněla rodinná přítelkyně paní Anna Soumarová, po té vystoupil Vilém Fencl za nadklubové sdružení Muži prezidenta Beneše a  Milan Veselý za přátele 4. obrněné divize Prácheňsko. Za uznání a pamětní desku poděkoval syn  Miroslav Wawrečka, dále  následoval  proslov plukovníka v.v.pana ing. Jaroslava Vodičky za Český svaz bojovníků za svobodu.
Na závěr programu byly v centru obce  položeny věnce k pomníku padlých z 1.-2. světové války k uctění jejich památky. V průběhu oslav bylo v prostorách obecního úřadu  všem účastníkům nabídnuto  pohoštění. Knihovna poskytovala výstavu fotografií a dobových materiálů s možností zakoupení  publikace o osvobození Myslíva, tématických  pohlednic a šestileté kalendáře s názvem  Z Normandie přes Ardeny až k nám.

Oslava poskytující také prohlídku historických vozidel se všem přítomným velmi líbila.
Je dobré si připomínat ty vzácné okamžiky, které nám přinesly svobodu, nechat se z historie poučit a vážit si míru.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová