Patnáctý ročník putovní výstavy Má vlast se uskutečnil 17.6.2023

Prostor v blízkosti Břevnovského kláštera poskytoval možnost k uskutečnění různých akcí a tentokráte to byla akce s názvem Má vlast.

Jde o výstavu, která je poděkování autorům proměn měst a obcí za péči o náš společný domov. Zde se můžeme setkat s proměnami všech krajů Čech i Slovenska. Letos se konal 17. června již 15. ročník tohoto jedinečného projektu. Na úvod zazněla česká a slovenská (bývalá československá) hymna v podání operního pěvce Luďka Vele. Následovalo slavnostní zahájení, ve kterém se představili zástupci partnerů a organizátorů. Celé odpoledne provázel přítomné moderátor Václav Žmolík a Jana Kubitová. Skvělou atmosféru vnesly svým vystoupením dětské taneční soubory z Čech a Slovenska. Zástupci krajů sebou přivezli kamenná srdce, která jsou symbolem celého projektu, aby jejich zdravotní stav vyhodnotil profesor Jan Pirk, který měl navrhnout další putování výstavy srdcí. Kvůli četnosti dešťových srážek se návštěvníci přemístili do přístřeší stanu a se zájmem sledovali vystoupení zpěvačky Marceli Molnárové. Patronka projektu paní Blanka Stehlíková spolu s prezidentem spolku Karlem Drhovským „pokřtili“ nový katalog všech vystavených proměn, který slouží zároveň jako turistický průvodce. Přátelskou a bezprostřední atmosféru ještě umocňoval koncert hudební skupiny Spirituál kvartet a šansony v podání Petra Nováka a Jessicy May.
Přítomní se rozešli s přáním, že tohoto setkání by se chtěli zúčastnit zase příští rok.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová