Platformy proti úložišti, obce a občané hájí svá práva - 24.1.2022

TZ a dopis předsedkyni SÚJB D. Drábové

V rámci dnešní vzájemné elektronické diskuse s Ing. Danou Drábovou jsem, mimo jiné, uvedl:
Bohužel již od poloviny 90. let a zvláště od roku 2003 nás politici a pracovníci MPO a SÚRAO berou jako osoby, na které se nemusí nijak moc ohlížet. Nás, myslím lidi trvale žijící v lokalitách, které státní instituce určily k možnému trvalému uložení vysoce radioaktivního materiálu.
Jak nám sdělil v jedné horažďovické restauraci tehdejší ředitel Duda: „Pokud rozhodneme o ukládání na Horažďovicku, tak to ve státním zájmu provedeme a obce s místními lidmi nám do toho nebudou nijak zasahovat“. Sdělil nám to tvrdě, direktivně, bez diskuse.
V článku v časopisu Zprávy ze správy zmiňujete rozhodování na základě jednání Pracovní skupiny pro dialog a Poradního panelu expertů. Na těchto jednáních byli zástupci obcí jen jako „pozorovatelé“ bez možnosti závěry nějak ovlivnit. A toto potupné projednávání jsem opustil po té, co expertní pracovní tým ze SÚRAO za desítky miliónů dospěl k závěru, že „úložiště nijak podstatněji neovlivní životní prostředí v daném místě“.
Jako rodák z Pošumaví a letitý starosta přeci nemohu zaprodat odkaz předků a budoucnost potomků.
Nemluvě o lidském rovném vzájemném chování a demokratickém jednání.
Zdravím, Petr Klásek