Pochod přírodou – Stehlíkova stezka 9. 4. 2016

V příjemném jarním čase kvetoucích trnek se v Myslívě schází milovníci přírody a pěší turistiky, aby se vydali po Stehlíkově stezce.

Svojí účastí podpořilo tento pochod více než 60 příznivců, kteří se druhou dubnovou sobotu sešli před Obecním úřadem a vyrazili na trasu dlouhou 12 kilometrů. Každý z účastníků měl možnost si vybrat okruh podle své zdatnosti.
Pozvání na tuto akci přijala také paní Blanka Stehlíková (dcera spisovatele Ladislava Stehlíka), pan Miroslav Šobr ze Strakonic, autor projektu výsadby původních jabloní v kraji a známý cyklista František Šesták s manželkou. Po úvodním slovu paní starostky obce Marie Píckové se všichni společně odebrali na farskou zahradu, kde se před dvěma roky uskutečnila výsadba deseti ovocných stromků v rámci projektu města Strakonic „Zahradou poznání“. Paní Stehlíková tento projekt velmi kladně zhodnotila, neboť Myslív je úzce spjat se spisovatelem, básníkem a malířem Ladislavem Stehlíkem.
K prohloubení vztahu s přírodou a životem ve svém okolí přispívají rodiny s dětmi,které se starající o jednotlivé jabloně.
Po shlédnutí zahrady se turisté vydali na stezku, zakončenou v myslívském pohostinství, kde jim bylo poskytnuto pohoštění.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová