Pouťové dny v Myslívě 18.8. - 20.8.2023

Slavnostní pouťové dny v Myslívě začínají svátkem Nanebevstoupení Panny Marie, které je zasvěcen místní kostel

Jako již tradičně se v prostorách obecního úřadu koná vernisáž, na které měli návštěvníci možnost shlédnout obrazy Němejcův ateliér K z Nepomuku, obrazy Jana Truchlého, Petra Tomana a keramiku Jany Pastyříkové . Program pokračoval v místním kostele, kde se v 18 hodin konal koncert oblíbené sopranistky Michaely Katrákové spolu s jejími hosty Michalem Broučkem a Jiřím Knottem. Vystoupil také pěvecký sbor Canto nepomucenum v doprovodu Petra Vopaleckého. Oblíbené árie, které během koncertu zazněly měly veliký úspěch. Posluchači odměnili účinkující bouřlivým potleskem a těší se na příští rok, kdy se všichni opět setkají.
Sobotní odpoledne se neslo ve sportovním duchu, jehož hlavní náplní programu se stala oslava výročí 50 let od založení Sokola Myslív. Úvodního slova se ujal jeden ze zakládajících členů pan Jaroslav Říha, který přítomným přiblížil tehdejší situaci začínající organizace. Následovalo ocenění bývalých fotbalistů, umístěných do Síně slávy. Pan Říha také rozhodujícím výkopem zahájil fotbalový zápas Mladí a neklidní verzus Stará garda. Zápas skončil 2 : 1 pro Mladé.
Po fotbale následoval „zlatý hřeb“ celé oslavy - Spartakiáda. Ženy z Myslíva a blízkého okolí nacvičily dokonalé sestavy spolu s perfektními sestavami mužů. Cvičenci sklidili velké ovace a nadšení diváci je vesele povzbuzovali . Sportovní odpoledne končilo pouťovou zábavou se skupinou Kabát revival West.
Nedělní mše sv. začínala v 8 hodin ráno, celebroval jí farář Václav Salák. Na prostranství před kostelem bylo možné shlédnout panely z výstavy Má vlast. V těchto horkých dnech byla farská zahrada také jedním z míst setkávání poutníků, s posezením a s pouťovými atrakcemi pro děti.