Pouťové dny v Myslívě 19. - 21. 8. 2016

Pouťové slavnosti začaly páteční vernisáží, uskutečněnou v prostorách obecního úřadu, kde svoje obrazy prezentovala skupina malířů Ateliéru K z Nepomucka

Po úvodních slovech starostky obce Myslív paní Marie Píckovoé, vystoupil pěvecký sbor Canto nepomucenum. Vernisáž dále obsahovala rozsáhlou sbírku fotografií pana Bohumila Šotoly, fotografie akcí a proměn naší obce a ukázku umělecké tvorby místních občanů.
U příležitosti vzpomínek na malíře Richarda Bohnela byl blízko obřadní síně upraven pietní koutek doplněný obrazem paní Mgr. Jany Vopalecké a Ladislava Čelakovského. Pan Richard Bohnel přinesl do Myslíva tradici vernisáží a výstav, byl vlastně jejím impulsem. Tato výstava současných malířů se dodržuje již několik let. K příjemné pohodě tohoto podvečera přispělo nejen vystoupení pěveckého sboru, ale i pěkné pohoštění a slavnostní nálada všech přítomných hostů. Večer od 19 hodin se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert duchovní hudby. Árie zpívala členka sboru opery v Divadle J.K.Tyla v Plzni Andrea Frídová a na varhany jí doprovázela Marcela Šestáková.
V sobotu odpoledne se na místním hřišti uskutečnil přátelský fotbalový zápas mezi Sokolem Myslív a Sokolem Milčice, který skončil výhrou pro hosty.
Nědělní ráno začínalo jako obvykle mší sv. v místním kostele, kterou celebroval nový myslívský farář Jiří Špiřík. V okolí kostela měli poutníci možnost shlédnout ukázky lidových řemesel, například předení vlny. Nepomucké Kuchařinky napekly voňavé pečivo a na farské zahradě lákaly návštěvníky pouťové atrakce, spojené s výstavou exotického ptactva. Bylo příjemné, teplé počasí a rodiny s dětmi si zde užili hezké odpoledne.

Autor článku: Marie Dajčová
Autor fotografií: Marie Dajčová, Jaroslav Šulc